Hoe Server Direct Print (SDP) verschilt van traditioneel netwerkprinten en welke problemen het oplost

BETREFT:

Dit artikel gaat over elke printer die SDP (Server Direct Print) ondersteunt:

 • TM-T88V-i and TM-T70-i
 • TM-T88VI
 • TM-T88VI-iHub

ACHTERGROND:

Sinds het gebruik van het Internet de norm is geworden, worden web-based services steeds meer geadopteerd in retail en hospitality omgevingen.

Een nieuwe vereiste die opgekomen is, is het benodigde overzetten van print data van een web server naar een printer. Mogelijke toepassingen van deze technologie gaan van het toevoegen van een simpele pathway om online betalingen of reserveringen te accepteren, tot meer geavanceerde gebruiken zoals het uitvoeren van een heel POS systeem als een webservice.

Het Epson “SDP” technologie is specifiek ontwikkeld om dit te doen. Dit artikel legt uit waarom 'traditionele' printmethoden problematisch zijn en hoe SDP dit oplost.

HET PROBLEEM:

Traditionele methoden van het sturen van data naar een netwerkverbonden printer werken door netwerkpoorten open te zetten die te maken hebben met printen. Dit is problematisch van configuratie en beveiligingsstandpunten.

 • De server moet opgezet worden binnen een netwerkconfiguratie die informatie bevat over het bereiken van de printer;
 • Als de netwerkconfiguratie van de priner verandert zal de verbinding van de server naar de printer losgekoppeld worden.
 • De printer kan kwetsbaar worden door de opengestelde netwerkpoorten.

OPLOSSING:

SDP lost deze problemen op door de interactie om te keren:

 1. Wanneer SDP is ingeschakeld zal de TM-Intelligente printer periodisch een HTTP verzoek naar een gespecficeerde Web server sturen.
 2. Als de Web server de data heeft om te printen, zal de Web server applicatie een HTTP reactie sturen die de printgegevens bevat.
 3. Wanneer het is ontvangen zal de TM-Intelligente de printinstructie sturen naar de gekozen printer.

Dit lost de hiervoor genoemde problemen op de volgende manieren op:

 • De server hoeft niet meer geconfigureerd worden met informatie over het bereiken vande printer. De printer zal verbinden met de webserver en printgegevens worden verstuurd naar de correcte printer door middel van gebruik van een Device ID.
 • De printer zal niet langer binnenkomende verbindingen accepteren. Alle printgegevens worden gelevered door HTTP verbindingen die opgezet worden door de printer en kunnen beveiligd worden met dezelfde HTTPS methoden die universeel worden gebruikt op het internet om betalingen te doen.

Gesimplificeerde SDP Topologie:

Proces Flow:

Bijkomende Overwegingen:

Het specificeren van een Doelapparaat

Ondanks dat de server niet geconfigureerd hoeft te worden met informatie over het bereiken van de printer is het nodig om informatie te geven die laat zien waar de printer heenmoet. Dit kan met een 'Device ID'.

Een gevolg hiervan is dat de Device ID van de printer bekend moet zijn en toegevoegd moet worden aan de printgegevens. Dit gebeurt meestal tijdens het genereren van de data.

Duplicaat Device ID

Als dezelfde Device ID aan meer dan één apparaat is gegeven, dan zullen de printgegevens al eerst naar het eerste apparaat gaan die met de server communiceert.

Peilen

Het is belangrijk om de overheads mee te wegen die horen bij het peilen. Omdat de printer geen kennis heeft van wanneer de data beschikbaar wordt op de webserver, is het nodig om regelmatig controler uit te voeren, zelfs als er geen beschikbare printgegevens zijn.

Dit wordt belangrijk wanneer een enkele server interacteert met een groot aantal printers, wat voor sommige gebruiker wel eens duizended zouden kunnen zijn. In zulke gevallen moet de webserver duizenden verzoeken per seconde verwerken.

Gebruikers die zich zorgen maken over het managen van deze overhead zouden voorzichtig moeten overwegen om een langere peilinterval te implementeren. Door het groter maken van de duratie tussen peilingen naar de SDP server, zal de ratio van binnenkomende verzoeken proportioneel worden verkleind.