DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN

De Milieuvisie 2050 van Epson is afgestemd op de door de VN aangenomen duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

We zullen bijdragen aan het bereiken van een betere en duurzamere toekomst zoals beoogd door de duurzame ontwikkelingsdoelen door onze efficiënte, compacte en precisietechnologieën en digitale technologie te benutten om mensen, dingen en informatie met elkaar te verbinden en door nieuwe ideeën en methoden toe te passen om nieuwe waarde te creëren.

Onze toewijding aan de ontwikkelingsdoelen

Epson zet zich volledig in voor de duurzame ontwikkelingsdoelen. Onze activiteiten zijn afgestemd op de doelen en zijn geïntegreerd in onze plannen voor de middellange tot lange termijn en bepalen de richting voor al onze duurzaamheidsacties. In 2022 werd onze toewijding aan de duurzame ontwikkelingsdoelen gecontroleerd en gecertificeerd volgens de door Bureau Veritas opgestelde SDG-standaard. Dit betekent dat we het eerste bedrijf in onze branche waren dat door een gecertificeerd orgaan werd erkend als een organisatie die de duurzame ontwikkelingsdoelen volledig integreert in zijn bedrijfsactiviteiten. Hoewel Epson alle 17 doelen ondersteunt, hebben we vier duurzame ontwikkelingsdoelen geïdentificeerd die voor ons het meest relevant zijn, zowel wat betreft de impact die ze hebben op Epson als de invloed die wij erop hebben.

SDG 4 Quality Education

Duurzaam ontwikkelingsdoel 4 Kwaliteitsonderwijs

We zijn van mening dat onderwijs de sleutel is tot het stimuleren van duurzame ontwikkeling en we streven ernaar het bewustzijn voor duurzaamheid te vergroten binnen onze organisatie, onder onze zakenpartners en leveranciers, en in de samenleving. We organiseren regelmatig trainingen over milieu- en sociale verantwoordelijkheid voor onze werknemers en partners, en we proberen jongeren van de basisschool tot de universiteit te betrekken bij belangrijke duurzaamheidsonderwerpen.

SDG 8 Decent Work and Economic Growth

Duurzaam ontwikkelingsdoel 8 Eerlijk werk en economische groei

Onze medewerkers vormen de hoeksteen van ons succes. Wij zetten ons in voor hun fysieke, mentale, sociale en financiële welzijn en streven naar de beste werkomstandigheden voor iedereen. Epson erkent het belang van gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit, en het is ons ernst om alle vormen van discriminatie en oneerlijke praktijken uit onze activiteiten te weren.

SDG 12 Responsible Consumption and Production

Duurzaam ontwikkelingsdoel 12 Verantwoorde consumptie en productie

De milieuvisie van Epson voor de lange termijn is het realiseren van meer duurzaamheid in een circulaire economie. We willen de loop van hulpbronnen sluiten door het effectieve gebruik ervan, waaronder het verminderen van de grootte en het gewicht van materialen, het gebruik van gerecyclede materialen, het minimaliseren van productieverliezen, het verlengen van de levensduur van producten en het repareren en hergebruiken van producten. Aan de hand van onze technologische innovaties proberen we de impact op het milieu die onze klanten ondervinden bij het gebruik van producten van Epson tot een minimum te beperken.

SDG 13 Climate Action

Duurzaam ontwikkelingsdoel 13 Klimaatactie

Ter ondersteuning van de wereldwijde inzet van Epson om onze CO2-uitstoot uiterlijk in 2030 te verminderen in lijn met het 1,5°C-scenario en om uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te worden, onderneemt Epson Europe actie om onze impact op het milieu te verminderen. We werken aan het verminderen van de directe en indirecte uitstoot die verband houdt met onze bedrijfs- en productieactiviteiten (Scopes 1, 2 en 3); bijvoorbeeld door 100% hernieuwbare elektriciteit te gebruiken op alle Europese regionale verkoophoofdkantoren en onze productielocatie in het Verenigd Koninkrijk.

Ontdek meer over duurzaamheid bij Epson