BESTUUR

Als een verantwoordelijk bedrijf zijn al onze acties gebaseerd op onze wereldwijde bestuursstrategie en aangestuurd door onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit betekent het vergroten van de betrokkenheid van belanghebbenden, het realiseren van verantwoorde toeleveringsketens, het respecteren van de mensenrechten en het bevorderen van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit.

Ons bestuur wordt verder verbeterd door de transparantie van de besluitvorming van het management te versnellen, het risicobeheer te verbeteren, 100% naleving te garanderen en informatiebeveiliging te versterken.

Onze principes van ondernemingsgedrag

Ethisch gedrag en naleving vormen de fundamenten van Epson. Als bedrijf hanteren we een reeks van negen principes van zakelijk gedrag die ten grondslag liggen aan onze managementfilosofie. Deze principes geven aan dat we ons inzetten voor ethisch zakelijk gedrag en dienen als een op vertrouwen gebaseerde verklaring waaraan alle werknemers zich moeten houden.

Ethiek en bescherming tegen fraude, corruptie en omkoping

We nemen schendingen van de naleving uiterst serieus en bieden alle werknemers een ethiekhotline om eventuele ethische of nalevingsproblemen te melden.

J-SOX maakt deel uit van de Japan Financial Instruments and Exchange Act, die van toepassing is op beursgenoteerde bedrijven zoals Epson. Naleving van J-SOX biedt ons een kader van interne controles om betrouwbare en nauwkeurige financiële informatie te garanderen en fraude op te sporen.

Anti-omkopings- en mededingingswetgeving is opgenomen in de voorwaarden van alle contracten met onze partners en leveranciers. We bieden richtlijnen voor anti-omkopings- en mededingingswetgeving voor onze zakenpartners, en procedures en trainingen voor onze werknemers op het gebied van concurrentiewetgeving.

Ontdek meer over duurzaamheid bij Epson