EEN DUURZAMERE TOELEVERINGSKETEN

Als mondiale organisatie proberen we koolstofarm te worden, de resourceloop te sluiten, milieutechnologieën te ontwikkelen, en producten en diensten te leveren die onze impact op het milieu verminderen. We proberen deze impact al vroeg in de levenscyclus, namelijk in de inkoopfase, te verminderen.

We streven ernaar om wederzijds voordelige relaties op te bouwen met onze zakenpartners en leveranciers. We vragen hen om de hoogste standaarden van integriteit en ethiek te handhaven, maar tegelijkertijd respecteren we hun autonomie en onafhankelijkheid. We geloven dat we door middel van samenwerking kunnen helpen om maatschappelijke uitdagingen en duurzaamheidsvraagstukken aan te pakken.

Op mondiaal niveau, en in overeenstemming met onze toewijding aan de duurzame ontwikkelingsdoelen, hebben we twee overkoepelende doelen vastgesteld voor onze toeleveringsketen:

1. Om de rechten en veiligheid van werknemers te waarborgen

2. Om een duurzame samenleving te realiseren

Ethiek en gedragscode voor leveranciers

Als lid van de Responsible Business Alliance (RBA), een mondiale coalitie gewijd aan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap binnen wereldwijde toeleveringsketens, vragen we onze leveranciers om zich te houden aan dezelfde hoge ethische standaarden als wij. We geloven dat we door middel van samenwerking kunnen helpen om maatschappelijke uitdagingen en duurzaamheidsvraagstukken aan te pakken.

De leveranciersrichtlijnen van de Epson Group omvatten een gedragscode die onze verwachtingen voor onze leveranciers uiteenzet op het gebied van arbeid, gezondheid en veiligheid, milieu, ethiek en beheersystemen. Deze gedragscode is gebaseerd op de RBA-gedragscode en van alle leveranciers van Epson Europe wordt verwacht dat ze zich eraan houden.

Verantwoorde mineralen

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat Epson-producten verantwoord gewonnen mineralen bevatten. We promoten het begrip van onze normen voor verantwoorde inkoop van mineralen binnen onze toeleveringsketen en bij onze productiefaciliteiten over de hele wereld.

Europees distributiecentrum

Ons belangrijkste Europese centrale distributiecentrum bevindt zich in Bedburg, Duitsland, en is verantwoordelijk voor het beheer van de import en export van goederen. We richten ons op duurzaamheidsinitiatieven binnen onze magazijnactiviteiten en bij het minimaliseren van de CO 2-uitstoot van ons upstream- en downstreamtransport.

Ontdek meer over duurzaamheid bij Epson