GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik van de Epson-webpagina verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden.
Gebruik webpagina

Het bekijken en downloaden van de inhoud van deze webpagina is alleen voor het privé- en niet-commerciële gebruik toegestaan. Voorwaarde is echter dat in elke kopie naar alle auteurs- en andere eigendomsrechten van de oorspronkelijke inhoud verwezen wordt.

De inhoud van de Epson-webpagina is auteursrechtelijk beschermd. Die mag noch veranderd noch op een andere webpagina gebruikt worden. EPSON EUROPE BV (hierna Epson genoemd) is een beschermd merk van de SEIKO EPSON CORPORATION (SEC).

Het recht op het gebruik vervalt onmiddellijk bij inbreuken op deze voorwaarden. In dit geval moet al de gedownloade informatie vernietigd worden.

Aansprakelijkheid

Voor zover Epson links naar andere webpagina's geeft, gebeurt dit alleen als dienst. Epson kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van vreemde webpagina's. Epson heeft geen enkele invloed op de vormgeving en de inhoud van de links en neemt hier uitdrukkelijk afstand van.

Epson stelt de inhoud van zijn webpagina met uitsluiting van elke aansprakelijkheid ter beschikking. Voor de juistheid, volledigheid, actualiteit alsook voor de geschiktheid voor bepaalde gebruiksdoelen van de inhoud of de vrijheid van rechten van derden kan Epson niet aansprakelijk gesteld worden. Vergissingen, schrijffouten, wijzigingen e.d. zijn voorbehouden.

Het risico bij het gebruik van de inhoud van de Epson-webpagina ligt alleen bij de gebruiker. Epson kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt echter niet voor opzet en voor een wettelijk voorgeschreven en niet afdingbare aansprakelijkheid.

Wijzigingen

Wijzigingen aan de inhoud van deze webpagina of aan de daarin genoemde producten, prijzen of levermogelijkheden etc. kan Epson altijd zonder voorafgaande aankondiging aanbrengen.

Voor de actualisering van de inhoud van deze webpagina bestaat geen verplichting.

Deze bepalingen gelden in de actuele versie. Als er in de webpagina meer specifieke clausules opgenomen zijn, dan gelden die met voorrang op de algemene bindende gebruiksvoorwaarden.