VISIE EN STRATEGIE

Onze filosofie van efficiënte, compacte en nauwkeurige innovatie gaat verder dan technologie. Het omvat onze ambitie om onze technologie te gebruiken om wereldwijde milieuproblemen en andere maatschappelijke problemen te helpen overwinnen, het leven van mensen te verrijken en een betere wereld te creëren. Onze ecologische visie beschrijft onze toewijding om uiterlijk in 2050 koolstofnegatief te zijn en geen ondergrondse hulpbronnen meer te gebruiken.

Epson 2025 Renewed Environmental Vision

Om de doelen uit onze Ecologische Visie 2050 te behalen, hebben we mijlpalen voor de middellange termijn van 2025 vastgesteld met behulp van het ‘back casting’-proces, een planningstechniek waarbij we ons gewenste resultaat voor 2050 visualiseerden en scenario's identificeerden die nodig zijn om dat resultaat te bereiken.

In het besef dat de externe omgeving waarin we actief zijn aan ontwikkeling onderhevig was, hebben we deze bedrijfsvisie in 2021 herzien en Epson 2025 Renewed genoemd.

Als onderdeel van Epson 2025 Renewed hebben we voor de komende tien jaar JP¥ 100 miljard (€ 770 miljoen) vrijgemaakt voor het koolstofvrij maken, de recycling van grondstoffen en een versneld programma om milieutechnologieën te ontwikkelen.

Ecologische Visie 2050

Onze mondiale Ecologische Visie 2050 werd in 2008 opgesteld en bepaalt onze milieudoelstellingen tot het jaar 2050. We streven ernaar om klimaatneutraal te worden, over te stappen op broeikasgasvrije productie en vervolgens nog meer CO2 te verwijderen. Dit omvat het gebruik van hernieuwbare elektriciteit, vermindering van het energieverbruik van apparatuur en faciliteiten, verwijdering van broeikasgassen en koolstofvrije logistiek. In eerste instantie zullen we ons energieverbruik in verband met productie en producten minimaliseren en overschakelen op hernieuwbare elektriciteitsbronnen.

We streven er ook naar om de uitstoot van broeikasgassen door onze klanten te verminderen door producten te leveren die een kleinere ecologische voetafdruk hebben en door over te stappen op koolstofvrije logistiek. Daarnaast gaat Epson technologieën en praktische toepassingen onderzoeken/ontwikkelen om broeikasgassen uit de atmosfeer te verwijderen en op te vangen, bijvoorbeeld door koolstof op te slaan in biomaterialen en deze semipermanent te gebruiken in verschillende toepassingen.

We zullen de manier waarop we het natuurlijke kapitaal van de wereld gebruiken aanzienlijk veranderen. We zullen uiterlijk in 2050 geen ondergrondse hulpbronnen meer gebruiken. In plaats daarvan zullen we gerecyclede metalen, kunststoffen en andere eerder gewonnen mineralen gebruiken als bovengrondse hulpbronnen, samen met hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-, wind- en waterenergie, geothermische warmte, hout en biomassabronnen.

Onze uitstoot verminderen

We hebben beloofd om de totale uitstoot van onze producten en diensten uiterlijk in 2030 te verminderen in overeenstemming met het 1,5 °C-scenario. We zullen dit bereiken door de impact op het milieu van onze producten en diensten en binnen onze toeleveringsketens te verminderen.

Certificeringen en onderscheidingen

Hoogtepunten zijn onder meer:

Ontdek meer over duurzaamheid bij Epson