SAMENLEVING

Het doel van Epson' is het verrijken van levens en het bijdragen aan de totstandkoming van een betere wereld. Onze werknemers zijn van fundamenteel belang voor onze zakelijke doelstellingen en we denken voortdurend na over manieren om hun leven, het leven van hun familieleden en de gemeenschappen waar we deel van uitmaken, te verbeteren.

Diversiteit, gelijkheid en inclusie

Naast ons bedrijfsdoel en onze managementfilosofie staan diversiteit, gelijkheid en inclusie centraal binnen onze bedrijfscultuur.

We streven ernaar een omgeving te ontwikkelen waarin alle werknemers het maximale uit hun vaardigheden kunnen halen, plezier hebben in hun werk en als gelijken kunnen deelnemen aan discussies, ongeacht hun achtergrond. We geloven dat het creëren van een vrije en open werkplek wederzijds respect en een toewijding aan diversiteit, gelijkheid en inclusie vereist.

Mensenrechten

We zetten ons in om alle vormen van discriminatie en oneerlijke praktijken te weren uit onze wereldwijde bedrijfsactiviteiten. Dit komt tot uiting in onze deelname aan het Global Compact van de VN sinds 2004 en in het beleid van de Epson Group met betrekking tot mensenrechten en arbeidsnormen. Dit verwoordt de sterke overtuigingen van Epson op gebieden als respect voor de mensenrechten, het voorkomen van alle vormen van intimidatie en discriminatie, respect voor de lokale cultuur en gewoonten, het verbod op kinderarbeid en dwangarbeid, en het onderhouden van positieve relaties met personeelsvertegenwoordigers.

Welzijn van werknemers

Onze medewerkers vormen de hoeksteen van ons succes. We willen investeren in hun fysieke, mentale, sociale en financiële welzijn en bieden een reeks programma's en hulpmiddelen om gezondheids- en welzijnsrisico's te beperken.

We hebben ongeveer 2.000 mensen in dienst in EMEA. Zonder hen zouden we niet zijn waar we nu zijn, en we streven ernaar om iedereen de beste werkomstandigheden te bieden.

Naar aanleiding van de pandemie en feedback van medewerkers hebben we flexibel werken geïntroduceerd om hybride thuis- en kantoorwerk op lange termijn mogelijk te maken. Wij zijn van mening dat minder reizen gunstig is voor onze werknemers, de samenleving en het milieu.

New Horizons: inspiratie voor jongeren

We geloven dat onderwijs de sleutel is tot het bevorderen van duurzame ontwikkeling en via ons New Horizons-programma proberen we jongeren van de basisschool tot de universiteit te betrekken bij belangrijke duurzaamheidsonderwerpen. Ons doel is om jaarlijks ten minste 10.000 studenten in heel Europa te bereiken.

Bijdragen aan gemeenschappen

Het is enorm belangrijk voor ons om bij te kunnen dragen aan de gemeenschappen waarin we leven en werken. Onze werknemers zijn elk jaar betrokken bij tal van projecten ter ondersteuning van milieuactiviteiten binnen hun lokale gemeenschappen.

Epson zet zich in om het onderwijs te verrijken door middel van technologie, en we ondersteunen scholen in heel Afrika door docenten en studenten extra leermiddelen te bieden. We werken ook nauw samen met overheids-, branche- en gemeenschapspartners om projecten te realiseren die printtechnologieën, duurzame energie, lokale vaardigheidscentra en educatief materiaal bieden.

Ontdek meer over duurzaamheid bij Epson