Privacyverklaring voor marketingactiviteiten en de Epson Online Shop*

Laatste update mei 2023

Epson hecht veel waarde aan uw privacy en in deze verklaring wordt informatie gegeven over uw persoonsgegevens, als klant, die worden bewaard in de marketingdatabase van Epson, de database van de Epson Online shop en bijbehorende systemen met betrekking tot de hoofdwebsite van Epson.

(U hoeft zich niet te registreren of persoonlijke informatie te verstrekken om gebruik te kunnen maken van de belangrijkste websites van Epson. Om u bij Epson te registreren, moet u alleen uw e-mailadres opgeven (plus bevestiging dat u ouder bent dan 16 jaar). Alle andere informatievelden bij registratie zijn optioneel).

Welke persoonlijke gegevens Epson verzamelt en bewaart
(Persoonlijke gegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon)

Epson houdt persoonsgegevens bij (en zal deze in de toekomst blijven bijhouden) die u verkiest aan Epson te verstrekken, waaronder gegevens wanneer u zich registreert op de website(s) van Epson en over de interacties van Epson met u. Dit omvat ook persoonsgegevens verzameld via cookies en andere soortgelijke tools.

Deze persoonsgegevens kunnen zijn:

 • Identiteit en contactgegevens: voornaam, achternaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en betaalmethode.

 • Aankoopgegevens: informatie verzameld uit Epsons eigen systemen over aankopen (inclusief niet-voltooide aankopen) die u via de pagina's van de onlineshop van zijn websites hebt gedaan.

 • Marketing- en communicatiegegevens: uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze externe partijen en uw communicatievoorkeuren.

 • Technische gegevens: het internetprotocol (IP)-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browserplug-in types en versies, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.

 • Gebruiksgegevens: gegevens over hoe u onze website gebruikt.

De verwerkingsverantwoordelijke

Epson Europe B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam, Nederland.

Doeleinde voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Epson
(‘Verwerking’ betekent elke activiteit die Epson en/of haar dochterondernemingen uitvoeren met de persoonsgegevens over u)

A) Voor marketingactiviteiten

Het belangrijkste doel waarvoor Epson uw persoonlijke gegevens, als klant, verwerkt, is voor de marketing van zijn producten, waaronder direct-marketingcommunicatie (normaal gesproken per e-mail, telefoon, sms, pushbericht) aan u, die omvat:

 • u identificeren wanneer u contact met ons opneemt

 • toezicht houden op uw voorkeuren zodat u tijd kunt besparen bij het zoeken op onze website

 • het verwerken van uw verzoeken om deel te nemen aan marketingpromoties

 • controleren en vastleggen van telefoon- en schriftelijke communicatie met u voor kwaliteitsborging en nalevingsdoeleinden en voor het behandelen van uw klachten en vragen

 • inzicht krijgen in welke delen van de website van Epson en welke producten en diensten u het meest interesseren.

B) Voor de Epson online winkel

Het voornaamste doel waarvoor Epson uw persoonsgegevens verwerkt, is de uitvoering en registratie van transacties (inclusief onvoltooide transacties) met u via de website van de Epson Store. Het secundaire doel omvat:

 • Het opslaan van uw gegevens, voorkeuren en interesses zodat u tijd kunt besparen bij het gebruik van onze websites, zodat wij kunnen begrijpen welke delen van de website van Epson, en welke producten en diensten u het meest interesseren en om ons aanbod aan u aan te passen.

 • Het analyseren van het gebruik van de websites van Epson door u en anderen

 • Controleren en vastleggen van alle vormen van communicatie met u voor kwaliteitsborging en nalevingsdoeleinden en voor het behandelen van kwesties aangekaart in deze communicaties.

Rechtsgrond voor het bewaren van uw persoonsgegevens

A) Legitieme belangen voor marketingactiviteiten

De rechtsgrond hiervoor is dat het noodzakelijk is voor de legitieme belangen van Epson of bedrijven binnen het Epson-concern bij het uitvoeren van marketingactiviteiten.

B) Uitvoering van een contract voor de Epson online shop

De rechtsgrond voor dit primaire doel is dat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u. De basis voor het secundaire doel is dat het noodzakelijk is voor de legitieme belangen van Epson of bedrijven binnen het Epson-concern bij het begrijpen van zijn markten en klanten.

C) Specifieke toestemming gegeven door u in andere gevallen

Als u ervoor kiest informatie te verstrekken die verder gaat dan wat Epson van u verlangt, is de basis voor het verwerken van die informatie uw toestemming, zoals wordt aangetoond door uw vrijwillige verstrekking ervan. U hebt het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt dit doen door te schrijven naar Epson op het bovenstaande adres of via de link ContactUsAboutYourData.

Als onderdeel van de verwerking, zal Epson enige geautomatiseerde profilering en besluitvorming uitvoeren op basis van de informatie die het over u bewaart om de aan u gepresenteerde informatie relevanter te maken voor uw interesses.

Als Epson in de toekomst uw gegevens voor een ander doel wil verwerken, krijgt u eerst informatie over dat andere doel.

Wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven, zal Epson uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor elektronische marketingcommunicatie met u (normaal gesproken per e-mail, telefoon, sms, pushbericht), die kan bestaan uit:

 • het uitvoeren van enquêtes en het vragen om uw mening over onze producten en diensten

 • u op de hoogte te stellen van producten of aanbiedingen die voor u van belang kunnen zijn

 • u op de hoogte stellen van promoties zoals gratis geschenken, wedstrijden en prijstrekkingen.

 • marketinganalyse en klantprofilering

 • uitnodigingen voor evenementen

Bovendien gebruikt Epson tools die worden aangeboden door reclamepartners (bijv. Google) die uw apparaten kunnen herkennen en u advertenties kunnen tonen. De informatie omvat mogelijk uw apparaat-ID, uw IP-adres en informatie over uw browser of besturingssysteem of een andere identificatiecode in gecodeerde vorm. De aanbieders verwerken de informatie mogelijk in gehashte of geanonimiseerde vorm.

De rechtsgrond hiervoor is uw specifieke toestemming. U kunt uw toestemming voor dit aanvullende doel (onafhankelijk van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens door Epson voor de hierboven beschreven algemene doeleinden) op elk gewenst moment intrekken door een brief te schrijven naar Epson op het hierboven vermelde adres, of via ContactUsAboutYourData.

Hoe lang Epson mijn gegevens bewaart voor marketingactiviteiten

Epson bewaart uw persoonsgegevens gedurende een periode van 2 jaar na het laatste contact met u. Na die tijd kunnen bepaalde gegevens worden bewaard, maar alleen in geanonimiseerde vorm of als onderdeel van gearchiveerde bestanden.

Persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard wanneer langere bewaartermijnen vereist zijn door wet- of regelgeving en om de wettelijke rechten van Epson vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

A) Voor de Epson online winkel

Epson bewaart uw persoonsgegevens gedurende een periode van 10 jaar. Na die tijd kunnen bepaalde gegevens worden bewaard, maar alleen in geanonimiseerde vorm of als onderdeel van gearchiveerde bestanden.

Persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard wanneer langere bewaartermijnen vereist zijn door wet- of regelgeving en om de wettelijke rechten van Epson vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Welke persoonlijke informatie Epson deelt met derden en overdraagt buiten de EER

Epson gebruikt derden voor het namens Epson uitvoeren van bepaalde verwerkingsactiviteiten. Sommige of al uw persoonsgegevens kunnen aan hen worden bekendgemaakt, maar ze mogen de openbaar gemaakte gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor Epson uw gegevens bewaart en in overeenstemming met de aanwijzingen van Epson.

Sommige van onze externe derden zijn gevestigd buiten de EER, dus de verwerking door hen van uw persoonsgegevens omvat een doorgifte van data buiten de EER.

Epson deelt uw persoonsgegevens binnen de bedrijven van Epson. Dit kan bestaan uit de doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Als u zich in een land buiten de EER bevindt, worden uw persoonsgegevens ook naar dat land overgedragen.

Wanneer Epson uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeeft, zorgt Epson ervoor dat er een soortgelijke mate van bescherming wordt geboden door de implementatie van ten minste een van de volgende waarborgen:

 • Epson zal alleen uw persoonsgegevens doorgeven naar landen die door de Europese Commissie worden geacht een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens te bieden.

 • Wanneer Epson uw persoonsgegevens deelt binnen de bedrijven van Epson of bepaalde derden inzet, gebruikt Epson de modelcontracten voor doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, waardoor persoonsgegevens dezelfde bescherming worden geboden als in Europa.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat wij gebruiken bij de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Gegevensbeveiliging

Epson heeft veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen en om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren, gebruikt, op ongeoorloofde wijze geopend of gewijzigd worden of openbaar worden gemaakt. Daarnaast geeft Epson toegang tot uw persoonsgegevens aan die werknemers, agenten, aannemers en andere derden op basis van het principe “need to know”. Ze verwerken uw persoonsgegevens alleen op onze instructies en zijn onderworpen aan een vertrouwelijkheidsplicht.

Epson heeft procedures om een vermeende inbreuk op persoonsgegevens af te handelen en zal u en alle toepasselijke autoriteiten van een inbreuk op de hoogte stellen wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn.

Contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Epson

Er kan contact worden opgenomen met de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens en zijn Europese Functionaris voor gegevensbescherming door te schrijven naar:

De EDPO
Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam Zuid
Nederland.

of, via e-mail: edpo@epson.eu

Contact opnemen met Epson voor het uitoefenen van uw rechten

Als “betrokkene” hebt u het wettelijke recht om Epson te vragen om toegang tot en rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ten aanzien van uzelf, of om bezwaar te maken tegen verwerking, evenals het recht op gegevensportabiliteit en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Verstrek uw persoonsgegevens in dit formulier aan Epson zodat we uw identiteit kunnen verifiëren. In sommige gevallen kunnen wij u om extra identiteitsbewijzen vragen, zoals uw paspoort of rijbewijs.

U kunt uw wettelijke rechten op elk gewenst moment uitoefenen door naar de bovenstaande contactpersonen te schrijven of de volgende link te gebruiken: ContactUsAboutYourData.

*Houd er rekening mee dat de Epson Online Shop niet in alle landen beschikbaar is.