CIRCULARITEIT

Om bij te dragen aan het ontstaan van een circulaire economie waarin afval tot een minimum wordt beperkt, werken we aan het verminderen van de uitstoot en het behouden van waterbronnen in onze productieprocessen. We moedigen ook het efficiënte gebruik van beperkte hulpbronnen aan door producten kleiner en lichter te maken, door afgedankte producten in te zamelen en te recyclen, en door digitale inkjetprintoplossingen te ontwikkelen.

Onze Japanse traditie van sho sho sei (compact, efficiënt, nauwkeurig) is een leidend principe in onze benadering van duurzamere productie en betekent dat we er altijd naar streven om het maximale uit onze kostbare en eindige hulpbronnen te halen. Dit omvat het verminderen van de grootte en het gewicht van producten, het gebruik van gerecyclede materialen in de productie, het minimaliseren van productieverliezen, het verlengen van de levensduur van producten en het toepassen van een 'gebruik, gebruik en hergebruik'-benadering voor al onze producten.

We werken samen met diverse organisaties om duurzamere materialen te ontwikkelen die kunnen worden gebruikt bij de productie en verpakking van onze producten. We zetten onze Dry Fiber-technologie in om manieren te verkennen om biomassakunststoffen te ontwikkelen door de teelt van Euglena, waarbij papier door enzymatische ontbinding in fijne cellulosevezels wordt gescheiden. Biomassakunststof kan worden geproduceerd door de suikerkristallen van Euglena te extraheren, waardoor het gebruik van plastic uit aardolie wordt verminderd.

Het realiseren van duurzaamheid in een koolstofarme economie is een kwestie met hoge prioriteit (materialiteit) die volgens ons van cruciaal belang is in onze activiteiten. Dit willen we bereiken op vier hoofdgebieden:

Solar panels
Initiatieven voor het koolstofarm maken van de economie

Het gebruik van hernieuwbare energie en energiebesparende apparatuur en faciliteiten, het verwijderen van broeikasgassen, het vergroten van de betrokkenheid van leveranciers en het nastreven van koolstofvrije logistiek.

Earth
Initiatieven voor een gesloten kringloop van hulpbronnen

Het verminderen van het stroomverbruik, het verlengen van de levensduur (door corrigerend onderhoud op de lange termijn) en het terugschalen van productieapparatuur.

Busy office
Het verminderen van de impact van klanten op het milieu

Het verminderen van het stroomverbruik, het verlengen van de levensduur (door corrigerend onderhoud op de lange termijn) en het terugschalen van productieapparatuur.

Dry Fiber Technology
Dry Fiber Technology

Het toepassen van Dry Fiber-technologie, met behulp van natuurlijk verkregen (plasticvrije) materialen, en het recyclen van grondstoffen zoals metalen en papier.

Ontdek meer over duurzaamheid bij Epson