Visie en strategie

VISIE EN STRATEGIE

Inleiding

We leveren allemaal een bijdrage aan een betere toekomst. Voor Epson betekent duurzaam ondernemen dat we rekening houden met alle aspecten van onze organisatie - van de kleinste gloeilamp tot de grootste fabriek.

MVO-strategie

Epson blijft bijdragen aan een groter bewustzijn van wereldwijde sociale kwesties. Een deel van onze missie is om vertrouwen op te bouwen door de creatie van innovatieve producten en oplossingen die lokale gemeenschappen helpen groeien en opbloeien. Onze continue MVO-activiteiten dragen bij aan een betere wereld en vormen de kern van de managementfilosofie van Epson.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

‘Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development’ werd in 2015 aangenomen op de VN-top voor duurzame ontwikkeling, die werd bijgewoond door meer dan 150 wereldleiders.

Deze agenda is een actieplan voor mensen, de planeet en welvaart met een verklaring en een set van 17 doelstellingen en 169 streefcijfers voor duurzame ontwikkeling.

Zoals vermeld in haar managementfilosofie streeft Epson ernaar om een onmisbaar bedrijf te worden; een ambitie die Epson consistent acht met de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties.

Bestuur

Het CSR Management Office van Epson heeft een rechtstreekse rapportagelijn naar de president van het bedrijf. De Global Director CSR is lid van de Raad van Bestuur van Seiko Epson en heeft de algemene verantwoordelijkheid en autoriteit voor de MVO-activiteiten van de Epson Group.

Organisatie MVO

De missie van het CSR Management Office is het promoten van MVO-activiteiten in de hele Epson Group en het helpen om van Epson een onmisbaar bedrijf te maken.

Belangrijkste MVO-thema's

Om de doelen te bereiken die in onze managementfilosofie uiteen worden gezet en om een onmisbaar bedrijf te worden, is het belangrijk om uitdagingen te identificeren en aan te gaan door middel van positieve bedrijfsactiviteiten.

In 2017 selecteerde Epson haar MVO-thema's, rekening houdend met sociale kwesties zoals gedefinieerd door ISO 26000 en andere bronnen. We beoordeelden ze zowel vanuit ons perspectief als vanuit een sociaal perspectief en gaven prioriteit aan de belangrijkste thema's in de matrix ‘Belangrijke MVO-thema's (materialiteit)’. Lees hieronder meer over onze belangrijkste MVO-thema's.

HOOFDACTIVITEITENSOCIAALMILIEUBEWUSTZIJNBESTUUR
Nieuwe producten en diensten creëren met toonaangevende technologieProductkwaliteit en communicatieEffectief gebruik van energie en hulpbronnenNaleving
Bedrijfsactiviteiten afgestemd op wereldwijde sociale trendsGezondheid en veiligheid van consumentenKlimaatverandering en opwarming van de aardeVersterking van informatiebeveiliging
Productiviteitsverbetering met behulp van ICTBevorderen van diversiteitBijdragen aan een beter milieu door middel van producten en diensten
Concurrentievermogen van productenOntwikkeling, indienstneming en behoud van personeel
Strategische marketingRespect voor mensenrechten
Beheer van de toeleveringsketen

Betrokkenheid

Als lid van de samenleving hanteert Epson een compromisloze benadering van maatschappelijk verantwoord zakelijk gedrag op gebieden zoals naleving, mensenrechten, milieuactie, diversiteit van het personeelsbestand en beheer van de toeleveringsketen. We nemen deze en andere sociale kwesties zeer serieus en werken voortdurend aan oplossingen. We streven ernaar om van Epson een onmisbaar bedrijf te maken door middel van ethisch zakelijk gedrag en door een centrale rol te spelen in het tot stand brengen van een betere wereld door middel van de producten en diensten die we leveren.

Rapportage

We streven naar transparantie en leggen al sinds 1999 onze MVO-activiteiten vast.

Onderscheidingen

De voortdurende toewijding van Epson aan het bouwen aan een betere toekomst wordt door heel Europa erkend.

Meer informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen