Epson en het milieu

Epson en het milieu

Als één van de toonaangevende bedrijven op het gebied van documentafdruk en -productie zien we het als onze plicht om actief deel te nemen aan het verantwoorde beheer van wereldwijde resources. Met het milieubeleid van ons bedrijf gaan we de uitdagingen van vandaag aan voor het garanderen van een betere toekomst voor ons en onze kinderen.

Ecologische visie 2050

De eerste en meest eenvoudige stap is een vermindering van de CO2-uitstoot. Het is inmiddels overduidelijk dat de draagkracht van onze aarde beperkt is. Het is het nadrukkelijk streven van Epson om uiterlijk in 2050 een vermindering van 90% in de CO2-uitstoot van onze producten te bereiken.

Meer informatie

Doelstellingen 2025

De doelstellingen die we nastreven kunnen niet in één dag worden behaald. Om te voorkomen dat we bezwijken onder deze enorme taak, is het belangrijk om tussenstappen te definiëren die de leidraad vormen voor het realiseren van onze visie. We publiceren regelmatig uitgebreide informatie over de stappen die we al hebben genomen .

Meer informatie

Geschiedenis op gebied van milieu

Onze projecten op milieugebied begonnen met een verplicht programma voor beheersing van vervuiling dat ruim veertig jaar met succes is uitgevoerd. Aan het einde van de jaren '90 publiceerde Epson zijn behaalde doelstellingen in een jaarlijks uitgegeven milieurapport. En sinds het begin van de nieuwe eeuw heeft Epson het bereik opnieuw vergroot. Ons bedrijf is nu actief op het gebied van projecten voor herbebossing en programma's voor energiebeheersing en nulemissie.

Meer informatie

Verklaring inzake wereldwijde milieudoelstellingen

Onze boodschap is eenvoudig en kan wereldwijd worden begrepen: “Betere producten voor een betere toekomst”. Deze zes eenvoudige woorden inspireren ons elke dag om ons optimaal in te zetten voor onze klanten, onze zakenpartners en ons milieu.

Meer informatie

Aandacht voor de levenscyclus

Van het eerste ontwerp tot opname in het recyclingproces: al onze producten worden ontwikkeld met een duurzame milieulevenscyclus in gedachten. Dit vormt de basisstrategie voor onze milieuvriendelijke producten en vormt de leidraad van onze inzet om de impact op het milieu tot een minimum te beperken, niet alleen op onze productiefaciliteiten, maar ook op uw kantoor en in uw huis.

Meer informatie

Nieuw perspectief

Onze inzet eindigt niet bij de productiefaciliteiten van Epson. Onze inspanningen hebben nu al invloed op de dagelijkse werkroutines van onze klanten en onze zakenpartners.

Meer informatie

Producten

Al onze producten worden ontwikkeld volgens de vereisten van een duurzame milieulevenscyclus. Onze producten hebben een milieuvriendelijk ontwerp en we leveren alle ecologisch relevante gegevens, maar we hebben bovendien alle gevaarlijke stoffen verwijderd uit onze gehele productreeks.

Meer informatie

Productie

De optimalisatie van een milieuvriendelijke productie is een van de kerngebieden waarop ons beleid tot uitdrukking komt. We richten ons voornamelijk op het voorkomen van opwarming van de aarde, het vermijden van uitstoot en de beheersing van chemische stoffen. Bovendien hebben we belangrijke doelstellingen op gebieden als een verbeterd transportsysteem, een technisch goed uitgedacht beheer van stoffen en water en een gecertificeerd beheer van milieurisico's.

Meer informatie

Productrecycling

Het verantwoord en doelmatig verwerken van onze producten nadat ze door klanten en zakenpartners uit dienst zijn genomen, is van fundamenteel belang. Zo belangrijk, dat een recyclingstrategie al een rol speelt bij de planningsfase. Al onze eindproducten voldoen aan de normen van de WEEE-richtlijn uit 2005. Voor wegwerpartikelen als cartridges hebben we een inzamelsysteem in het leven geroepen, waarmee lege cartridges veilig worden teruggezonden naar Epson.

Meer informatie

Ecogemeenschap

We zien het als onze plicht om ondersteuning te verlenen en het bereik van onze strategie naar de wereldgemeenschap te verleggen. Samen met onze klanten en zakenpartners ontwikkelen we en nemen we deel aan programma's die milieuvriendelijk denken promoten en verantwoordelijkheid stimuleren op het gebied van milieuverantwoord ondernemen, ecotechnologie, ecocommunicatie of eco-onderwijs.

Meer informatie

Milieubeheer

Onze inzet op het gebied van een toegewijd milieubeheeris diep geworteld in onze algemene managementfilosofie. Dit komt overeen met het maatschappelijk streven om de milieu-impact op onze wereld te minimaliseren. Epson streeft er nadrukkelijk naar om dit in praktijk te brengen en onze toekomst te garanderen. Ons geïmplementeerde milieubeheersysteem en het beheer van milieurisico's helpen ons bij het behalen van deze doelstellingen.

Meer informatie

Milieu-informatie

Teneinde aan onze verplichtingen voor sociaal verantwoord ondernemen te voldoen, streven we naar het aanpakken van milieuproblemen door waarde te bieden die de verwachtingen van onze klanten en de maatschappij overtreft.

Meer informatie