HET BAANBREKENDE PAD NAAR HERNIEUWBARE ELEKTRICITEIT VAN EPSON

De omschakeling naar 100% duurzaam elektriciteitsgebruik is een grote uitdaging voor de productiesector. Maar het is mogelijk. Epson heeft een pad naar duurzame productie uitgestippeld dat anderen kunnen volgen.

HET BAANBREKENDE PAD NAAR HERNIEUWBARE ELEKTRICITEIT VAN EPSON

Hoe fabrikanten kunnen overstappen op 100% hernieuwbare elektriciteit

Volgens het Internationaal Energieagentschap zijn de productiesector en andere industriële gebruikers verantwoordelijk voor ongeveer een derde van het energieverbruik ter wereld.1 Elektriciteit is daar een centraal element van. Als alle stroom die door fabrieken en industriële installaties wordt verbruikt afkomstig zou zijn van hernieuwbare bronnen, zou dit een aanzienlijke bijdrage leveren aan het terugdringen van klimaatverandering.

Het is een lastige doelstelling, maar wel een waar steeds meer bedrijven zich achter scharen. In het kader van het RE100-initiatief hebben bijvoorbeeld meer dan 400 bedrijven zich verbonden aan 100% duurzaam elektriciteitsgebruik in hun activiteiten. Hoe ze die doelstelling bereiken, is afhankelijk van talloze factoren, waaronder wat ze produceren en waar.

In plaats van energie te gebruiken die in verre landen wordt opgewekt, biedt het gebruik van de overvloedige hernieuwbare hulpbronnen van een bepaalde regio tal van voordelen, waaronder het verbeteren van de zelfvoorziening op energiegebied en het creëren van banen.”

Junichi Watanabe, Managing Executive Officer/General Administrative Manager, Production Planning Division, Seiko Epson Corporation

De overstap naar hernieuwbare elektriciteit

“Organisaties met lagere elektriciteitsbehoeften en stabiele financiën bevinden zich in de beste positie om over te stappen op hernieuwbare energie. Bedrijven met een hoge elektriciteitsvraag, zoals smeltovens voor glas, smeltprocessen of andere grootschalige verhittingstoepassingen en bedrijven met een zeer grote oppervlakten, zoals uitgestrekte magazijnen en assemblageactiviteiten, zullen waarschijnlijk meer moeite hebben om de overstap te maken”, aldus Paul Holdredge, Director for Industrials and Transport bij consultancy Business for Social Responsibility (BSR).
De overstap op hernieuwbare elektriciteit is een stuk gemakkelijker geworden door recente dramatische kostenverlagingen. Volgens het International Renewable Energy Agency (IRENA) was de prijs van fotovoltaïsche zonne-energie in 2010 doorgaans 710% hoger dan de goedkoopste fossiele brandstof, maar in 2022 was het 29% goedkoper2. Het International Renewable Energy Agency heeft ook berekend dat elektriciteit momenteel verantwoordelijk is voor ongeveer 20% van het uiteindelijke energieverbruik in de productiesector. Dit zal naar verwachting alleen maar toenemen.

De prijs van fotovoltaïsche zonne-energie

Diagram showing that in 2010, the price of renewable energy sources were 710% higher than fossil fuels. Diagram showing that in 2023, the price of renewable energy sources were 29% lower than fossil fuels.

De uitdaging voor de productiesector

Maar het is niet alleen de prijs van hernieuwbare energie, hoe laag die ook is, die bepaalt of een fabrikant de overstap op 100% hernieuwbare energie kan maken. Zowel de vereiste initiële kapitaalinvestering als het pioniersnadeel – waarbij het pioniers meer kost dan degenen die hen volgen om nieuwe technologieën in te zetten – kunnen een volledig duurzame transitie aanzienlijk vertragen. Om nog maar te zwijgen van het gebrek aan beschikbaarheid van sommige hernieuwbare energiebronnen in bepaalde regio's en het feit dat de juiste infrastructuur aanwezig moet zijn om deze energie te kunnen leveren; iets wat geen enkel bedrijf alleen kan doen.

Productie vereist een enorme hoeveelheid elektriciteit in vergelijking met de energievraag van kantoren. In sommige landen of regio's waar het aanbod van hernieuwbare elektriciteit beperkt is, zoals Japan, Taiwan en Singapore, is het veel duurder dan elektriciteit die op traditionele wijze wordt geproduceerd, waardoor aanzienlijke toekomstige kostenlast ontstaat voor bedrijven die hernieuwbare elektriciteit kopen.

Epson werkt eraan het gebruik van hernieuwbare elektriciteit te bevorderen, ondanks de zekerheid van kostenstijgingen op korte termijn. Het bedrijf stimuleert investeringen in duurzaamheid om gemeenschappen te verrijken en sociale waarde te creëren voor toekomstige generaties.

Lokaal te werk gaan

Waar ter wereld ze zich ook bevinden en welke soorten hernieuwbare energie ze ook ter beschikking hebben, bedrijven moeten zich aanpassen aan lokale, nationale en mondiale omstandigheden. Dat is Seiko Epson, gevestigd in Japan, gelukt. Na in 2021 te zijn overgestapt op 100% hernieuwbare elektriciteit voor al zijn vestigingen in Japan, voltooide het bedrijf in 2023 de wereldwijde overstap op hernieuwbare elektriciteit op locaties die eigendom zijn van Epson3.

Dit doel werd haalbaar door de gestage implementatie van decarbonisatiedoelstellingen en het gebruik van hernieuwbare elektriciteit sinds 2018.

In de prefectuur Nagano en de regio Tohoku, Japan, bijvoorbeeld, waar waterbronnen in overvloed aanwezig zijn, vertrouwt Seiko Epson op waterkracht.

Het bedrijf hanteert buiten Japan een soortgelijke aanpak. In de Filipijnen maakt het gebruik van lokale geothermische en hydro-elektrische bronnen. In Indonesië gebruikt het weer een andere hernieuwbare bron: duurzame biomassa-energie.

Hoe Epson zich heeft aangepast aan de lokale omstandigheden

Map of Japan with 2 labels reading: 'Tohoku area: Epson taps into local hydropower to power its semiconductor fabrication plant.' 'Nagana Prefecture: Epson utilizes the abundant water sources to create hydoroelectric power.' Map of the phillipines with a label reading: Epson uses local geothermal and hydroelectic sources. Map of Indonesia with a label reading: 'Epson uses biomass power as its renewable source of energy'

“We hebben waar mogelijk lokaal geproduceerde energie gebruikt”, verklaart Junichi Watanabe, Managing Executive Officer/General Administrative Manager, Production Planning Division, wiens rol het stimuleren van de inkoopstrategieën van Epson in de toeleveringsketen omvat, inclusief het gebruik van hernieuwbare elektriciteit. “In plaats van energie te gebruiken die in verre landen wordt opgewekt, biedt het gebruik van de overvloedige hernieuwbare hulpbronnen van een bepaalde regio tal van voordelen, waaronder het verbeteren van de zelfvoorziening op energiegebied en het creëren van banen.”

Naast de inkoop van hernieuwbare elektriciteit co-creëert en ontwikkelt Epson ook andere energiebronnen door middel van voortdurende aankoop van hernieuwbare elektriciteit. In samenwerking met de prefectuur Nagano en Chubu Electric Power Miraiz Company, Inc., Japan, begon het bedrijf met de ondersteuning van waterkrachtcentrales in de prefectuur Nagano. Twee van deze centrales zijn al in bedrijf (in totaal 5.770 kilowatt) en een derde zal naar verwachting in 2024 in gebruik worden genomen. De verwachting is dat dit aantal in 2025 zal toenemen tot vijf.

Dergelijke doelstellingen kunnen een bedrijf helpen zich te onderscheiden van de massa. “Volgens ons onderzoek is het stellen van een kortetermijndoelstelling voor 100% duurzaam elektriciteitsgebruik een voorbeeld van leiderschap én een onderscheidende factor. Sommige bedrijven hebben ook stappenplannen om de overstap over langere perioden te maken”, licht Holdredge toe.

Enkele van de praktische methoden die bedrijven zouden moeten overwegen zijn:

Als het gaat om systemen voor het opwekken van zonne-energie beslissen de vestigingen van Epson of ze zelf willen investeren of een stroomafnameovereenkomst (PPA) willen aangaan. Deze beslissing wordt genomen op basis van de individuele omstandigheden van elk land of elke regio. De oplossing zal van bedrijf tot bedrijf verschillen. Maar de meeste fabrikanten zullen waarschijnlijk tot de conclusie komen dat een combinatie van deze elementen de grootste bijdrage zal leveren aan het bereiken van hun doelstellingen op het gebied van hernieuwbare elektriciteit.

Het gemiddelde streefjaar voor het bereiken van 100% hernieuwbare energie onder wereldwijde RE100-productiebedrijven is 2050.

Bovendien realiseren veel fabrikanten zich net als Epson dat de indirecte broeikasgasemissies uit hun gehele waardeketen (Scope 3) veel groter zijn dan de broeikasgasemissies uit hun eigen elektriciteitsverbruik (Scope 2). Als zodanig zal het verminderen van de Scope 2-emissies van de sector met behulp van hernieuwbare energie – iets wat de sector zelfstandig kan doen – waarschijnlijk een veel grotere impact op de samenleving hebben. Het vroegtijdig stellen van doelen en het aantonen van het standpunt van een bedrijf ten aanzien van het oplossen van klimaatverandering is de sleutel tot gezamenlijke welvaartscreatie met leveranciers en een duurzame samenleving.

“Voor grote bedrijven pleit het rendement voor de investering in hernieuwbare energie. Dit geldt mogelijk ook voor kleinere bedrijven, maar het hangt af van de geografie. Overheidsincentives zullen de transitie alleen versnellen, wat hard nodig is”, meent Christy Slay, Chief Executive Officer van het Sustainability Consortium.

“Epson is erin geslaagd de industrie een stap voor te blijven en is niet alleen een voorbeeld voor Japan, maar ook voor de wereld.”

Christy Slay, Chief Executive Officer van het Sustainability Consortium

De toekomst voor groenere productie

Er valt grote winst te behalen voor de mensheid als klimaatverandering kan worden aangepakt, maar voor productiebedrijven en hun aandeelhouders kan de beste aanpak ook commerciële winst opleveren.

Consumenten en beleggers belonen steeds vaker bedrijven met groene referenties, waardoor duurzaamheid een essentieel onderdeel wordt van de marktpositionering op de lange termijn. Bovendien kan een bedrijf door het gebruik van meer hernieuwbare energiebronnen en meer zelfopwekking mogelijk beter omgaan met vluchtige elektriciteitsprijzen op de open markt.

“Je wordt niet zomaar 100% hernieuwbaar, maar vandaag de dag zou elk bedrijf erop gericht moeten zijn om zo snel mogelijk zo dichtbij mogelijk te komen”, vindt Slay.

Meer over duurzaamheid bij Epson