Verklaring over privacy van gegevens

Persoonlijke gegevens die Epson in het kader van de organisatie van wedstrijden bijhoudt

Versie 2.0 17/03/2021

Deze verklaring geeft informatie over uw persoonlijke gegevens die Epson in het kader van wedstrijden bijhoudt.

Epson verzamelt en bewaart:

  • Basiscontactgegevens (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer) die u verstrekt bij uw inschrijving voor de wedstrijd via de daartoe bestemde website of sociale media.

  • Andere gegevens die in het kader van het betreffende wedstrijdreglement vereist zijn.

  • Informatie die de computersystemen van Epson verzamelen over uw gebruik van de websites van Epson en de manier waarop Epson met u communiceert. Hieronder valt ook informatie die wordt verzameld via cookies1 en soortgelijke hulpmiddelen.

Epson (de 'verwerkingsverantwoordelijke' van de informatie) is:

Epson Europe B.V. (Gegevensbeschermingsadministratie)
Azië-gebouw, Atlas ArenA,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
Nederland

Het doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens:

('Verwerking' betekent alles wat Epson doet met informatie over u, inclusief het verzamelen, opslaan, gebruiken en openbaar maken ervan).

Het enige doel waarvoor Epson uw persoonlijke gegevens zal verwerken, is de organisatie van de wedstrijd waaraan u deelneemt.

De rechtsgrond hiervoor is uw toestemming, die u hebt gegeven toen u zich vrijwillig inschreef voor deelname aan de wedstrijd zodat Epson de wedstrijd volgens de voorwaarden kan uitvoeren.

Epson bewaart uw persoonlijke gegevens tot 3 maanden na beëindiging van de organisatie van de bewuste wedstrijd. Daarna worden de gegevens gewist, tenzij ze op grond van wettelijke bank- of belastingvoorschriften bewaard moeten blijven. Na deze periode kunnen sommige gegevens worden bewaard, maar enkel anoniem of als onderdeel van gearchiveerde bestanden.

Epson kan een beroep doen op derden om bepaalde verwerkingstaken namens Epson uit te voeren. Uw persoonlijke gegevens kunnen geheel of gedeeltelijk aan dergelijke derden worden verstrekt, maar zij mogen de verstrekte gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor Epson uw gegevens bewaart en in overeenstemming met de instructies van Epson.

Als 'betrokkene' hebt u het wettelijk erkende recht Epson te verzoeken uw persoonlijke gegevens te raadplegen, te corrigeren of te wissen, de verwerking van uw gegevens te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

U kunt contact opnemen met de Europese Data Protection Officer van Epson. Dit kan schriftelijk (EDPO, Epson Europe B.V., Azië-gebouw, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, Nederland), per e-mail: EDPO@epson.eu of via het contactformulier.

Deze verklaring is enkel van toepassing op informatie in de administratie van Epson voor de organisatie van de wedstrijd. Indien Epson gegevens over u in andere databanken verwerkt, wordt u hiervan apart op de hoogte gesteld.

Registratie en deelname aan de wedstrijd zijn enkel toegestaan voor gebruikers die meerderjarig zijn.

Indien u zich buiten de EU bevindt, zal Epson bepaalde van uw persoonlijke gegevens buiten de EU doorgeven aan medewerkers van de Epson-groep in de betreffende regio en aan contractanten in die regio die door Epson als dienstverlener worden ingeschakeld. Hiervoor gelden de wettelijk vereiste beschermingsmaatregelen.

1 Cookies zijn gegevensbestanden die, tijdens het gebruik van een website, op een apparaat worden geplaatst. Deze cookies kunnen voor vele doeleinden worden gebruikt, waaronder het bijhouden van uw voorkeuren en de webpagina's die u bezoekt tijdens het gebruik van de website. U kunt cookies uitschakelen via de voorkeuren van uw browser. Het is echter mogelijk dat sommige functies van de Epson-websites niet goed of traag werken als u cookies uitschakelt. Houd er ook rekening mee dat als u ervoor kiest cookies te blokkeren, sommige reclamevoorkeuren aangaande cookies mogelijk niet worden gerespecteerd.

Daarnaast worden Google Analytics-tools van Google Inc. gebruikt om uw gebruiksgeschiedenis enz. te verzamelen en te analyseren. Deze tools gebruiken cookies van derden om informatie over uw toegang te registreren. Raadpleeg het privacybeleid van Google Analytics dat door deze dienst wordt gebruikt:
http://www.google.com/policies/privacy/