Privacy-informatieverklaring

Persoonsgegevens bewaard door Epson voor promoties

Editie 1.0    17/05/2018 Draft 2

Deze verklaring bevat informatie over uw persoonsgegevens waarover Epson beschikt voor promoties.

Epson bewaart (en zal bewaren in de toekomst):

“Epson” (de "verwerkingsverantwoordelijke" van de informatie) is :

Epson Europe B.V. (Data Protection Administration)
Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
The Netherlands.
E-mail: privacy@epson.eu

Het doeleinde voor het verwerken van persoonsgegevens over u

(‘Verwerking’ betekent alles wat Epson doet met de informatie over u, waaronder het verzamelen, houden, gebruiken en openbaar maken.)

Het enige doeleinde waarvoor Epson uw persoonsgegevens zal verwerken, is het beheer van de actie.

De rechtsgrond voor dit doeleinde is dat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u.

Epson zal uw persoonsgegevens bewaren tot 3 maanden nadat de promotie is voltooid. Zij zullen dan worden geschrapt, behalve voor zover er een wettelijke verplichting tot bewaring voor bank- of belastingadministratie bestaat. Na die tijd kan bepaalde informatie worden bewaard, maar alleen in geanonimiseerde vorm of als onderdeel van gearchiveerde bestanden.

Epson gebruikt derde partijen voor het namens Epson uitvoeren van bepaalde verwerkingsactiviteiten.  Sommige of al uw persoonsgegevens kunnen aan hen worden bekendgemaakt, maar ze mogen de openbaar gemaakte gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor Epson uw gegevens bewaart en in overeenstemming met de aanwijzingen van Epson.  Naast derde verwerkers, kan Epson sommige of al uw persoonsgegevens vrijgeven aan:

Als “betrokkene van persoonsgegevens” hebt u het wettelijke recht om Epson te vragen om toegang tot en rectificatie of wissen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ten aanzien van uzelf, of om bezwaar te maken tegen verwerking, evenals het recht op gegevensportabiliteit en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

U kunt contact opnemen met Epson's Europese functionaris voor gegevensbescherming door te schrijven naar "De EDPO, Epson Europe B.V. Azië Building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, Nederland of, via e-mail:  EDPO@epson.eu

Als u zich buiten de EU bevindt, zal Epson sommige van uw persoonsgegevens, buiten de EU, overdragen aan personeel van het Epson-concern in de betreffende regio en aan opdrachtnemers in die regio die door Epson worden gebruikt voor het verlenen van diensten. Dit zal onderworpen zijn aan wettelijke beschermingen.

Deze verklaring heeft alleen betrekking op informatie in Epson’s Promoties database. Als Epson informatie over u verwerkt in andere dossiers, ontvangt u hiervan apart bericht.

Gegeven in overeenstemming met Artikel 13 van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU

1 Cookies zijn gegevensbestanden die op een apparaat worden geplaatst wanneer deze worden gebruikt om een website te bezoeken. Deze cookies kunnen voor veel doeleinden worden gebruikt, waaronder het bijhouden van gebruikersvoorkeuren en bezochte webpagina's tijdens het gebruik van de Dienst. U kunt cookies uitschakelen met behulp van de voorkeuren van uw browser. Sommige functies van de websites van Epson kunnen mogelijk niet correct of traag werken als u de cookies uitschakelt. Houd er bovendien rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies te blokkeren, sommige advertentievoorkeuren die afhankelijk zijn van cookies mogelijk niet kunnen worden gerespecteerd.

Daarnaast worden Google Analytics van Google Inc. gebruikt voor het verzamelen en analyseren van gebruiksgeschiedenis, enz. Google Analytics gebruikt first-party cookies om informatie over uw toegang te registreren. Raadpleeg het privacybeleid van Google Inc. voor het privacybeleid van Google Analytics dat door deze dienst wordt gebruikt: http://www.google.com/policies/privacy/