Find a repair centre

Ondersteuning en downloads: Expression Home XP-445

Berichten over gebruikerstoegangsbeheer – Installatieprogramma vraagt toestemming om door te gaan tijdens installatie van stuurprogramma

Relevante producten:

  • Windows Vista, Windows Vista x64
  • Inkjetprinters
  • Printers van groot formaat
  • Laserprinters
  • Multifunctionele apparaten
  • Scanners

Inhoudstafel:

Verklaring

Verklaring:

In Windows Vista wordt een nieuw beveiligingsframework geïntroduceerd. Het belangrijkste verschil is dat voorheen alle beveiligingsbevoegdheden waren gekoppeld aan een bepaalde gebruikersaccount (zoals Administrator). In Vista wordt bepaald of een taak wordt uitgevoerd of geblokkeerd op basis van de referenties in de gebruikersaccount en de expliciete toestemming voor die taak.

Als een gebruiker zich in Windows XP bijvoorbeeld aanmeldde als Administrator, waren alle toepassingen die onder deze account werden uitgevoerd gemachtigd om alle taken uit te voeren die door de bijbehorende bevoegdheid werden toegestaan. Een beheerder kon niet specifiek bepalen welke taken wel waren toegestaan (bijvoorbeeld Setup.exe uitvoeren) en welke taken niet (zoals Onopzettelijk een ActiveX-component van een onbekende website installeren).

Wanneer een beheerder zich nu aanmeldt onder het beveiligingsframework van Vista, worden er twee sets referenties toegewezen. Tijdens de aanmelding krijgt de beheerder de bevoegdheden van een normale gebruiker (via de eerste set referenties). De meeste basisprocessen (zoals het bureaublad, explorer.exe en dergelijke) worden gestart onder deze algemene account (en beperkt tot het basisniveau van bevoegdheden ervan).

Als de gebruiker (of een toepassing die door de gebruiker is gestart) probeert een beheerderstaak uit te voeren, controleert Vista of de account over de benodigde beheerdersreferenties beschikt en wordt de gebruiker gevraagd de expliciet toestemming te geven voor de taak door te klikken op Goedkeuren in het beveiligingsvenster, zoals:


Als het programma niet digitaal door Microsoft is ondertekend voor Vista (dat wil zeggen: het programma heeft geen Authenticode 5.2 digitale handtekening), wordt het onderstaande dialoogvenster weergegeven in plaats van het bovenstaande.


Beide betekenen echter hetzelfde: het besturingssysteem vraagt uw toestemming om een programma te installeren (of een taak uit te voeren) waarvoor toestemming van een beheerder is vereist. In het geval van Epson-software zijn veel van onze stuurprogramma's al ondertekend en zijn er nog meer waarvoor een handtekening is aangevraagd. Als dit bericht verschijnt, geef het besturingssysteem dan toestemming verder te gaan met de bewerking. (Dit bericht verschijnt gewoonlijk tijdens de installatie van software.)


Terug naar boven

Bevatte dit artikel de gewenste informatie?

Hartelijk dank voor uw feedback!