Een printer toevoegen met Mac

Als de printer al wordt weergegeven in Printers en scanners (of Afdrukken en scannen, Afdrukken en faxen), selecteert u de printer en klikt u vervolgens op de knop – om te verwijderen. Voeg het printerstuurprogramma en het faxstuurprogramma (voor modellen met een faxfunctie) toe volgens de onderstaande instructies.

 1. Selecteer Alternate Text menu > Systeemvoorkeuren > Printers en scanners (of Afdrukken en scannen, Afdrukken en faxen).
 2. Klik op de knop +.
 3. Selecteer Printer of scanner toevoegen.
 4. Selecteer uw Epson-printer in de lijst.
 5. Selecteer het stuurprogramma met de naam van uw printer.
  Controleer in de onderstaande tabel of u het juiste stuurprogramma hebt gekozen.

  Alternate Text

  Verbindingsmethode Printerdriver Faxstuurprogramma
  USB EPSON XXXXX FAX XXXXX (USB)
  Rede EPSON XXXXX
  EPSON XXXXX -YYYYYY
  FAX EPSON XXXXX (IP)
  FAX EPSON XXXXX -YYYYYY (IP)
  FAX ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ (IP)

  * XXXXX = productnaam. YYYYYY = MAC-adres met 6 cijfers. ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ = IP-adres.

 6. Klik op Toevoegen.
  Opmerking:
  Als u het stuurprogramma of de stuurprogramma's hebt toegevoegd, hoeft u deze niet opnieuw toe te voegen, tenzij u de verbindingsmethode wijzigt of een ander product gebruikt. Controleer of het product is ingeschakeld en correct is verbonden met de computer via een USB- of netwerkverbinding. Het zoeken naar het faxstuurprogramma kan even duren. Wacht tot het faxstuurprogramma wordt weergegeven in de lijst en voeg het faxstuurprogramma vervolgens op dezelfde manier toe.