Desinfectiehandleiding voor de Epson-projector

Epson-projectoren zijn ontworpen voor gebruik in verschillende omgevingen. Tijdens de normale functionaliteit zijn ondergaan de producten een interactie en aanraking door mensen. In bepaalde omstandigheden (bijv. COVID-19) kan het nodig zijn om aanvullende maatregelen te nemen om het product te reinigen of te desinfecteren. Epson beveelt de onderstaande procedure aan naast de normale reinigingsprocedures in de technische referentie gids of gebruikershandleidingen van Epson om de oppervlakken van Epson-producten als tijdelijke oplossing te reinigen en te desinfecteren.

Tip:
Raadpleeg de richtlijnen en aanbevelingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIMV) voor aanvullende informatie over reinigings- of desinfectieprocedures.
https://www.rivm.nl/hygiene/schoonmaken

Aanbevolen Ontsmettings methode:

  • Koppel het netsnoer los voordat u het apparaat reinigt
  • Breng een kleine hoeveelheid van ongeveer 70% ethanol (*) aan op een zachte doek (gebruik geen hoger percentage dan aanbevolen). Natriumhypochloriet 0,1% (maximaal 1000 ppm) is ook geschikt, maar het is nodig de gedesinfecteerde oppervlakken af te vegen een zachte doek met wáter, om onverwachte resten van natriumhypochloriet te voorkomen.
  • Veeg het buitenoppervlak van het product voorzichtig af. Zorg ervoor dat de hoeveelheid ethanol 70% op etiketten (risico op afbladderen) en op het metalen deel (risico op oxidatie bij vaak desinfecteren) wordt beperkt.
  • Laat het product drogen voordat u het netsnoer weer aansluit. Let vooral op de aangrenzende delen van elektrische componenten en ook op plaatsen die aan hitte zijn blootgesteld.

Specifieke desinfectiemethode voor de projectielens:

  • Breng een kleine hoeveelheid van ongeveer 70% ethanol (*) aan op een zachte doek (gebruik geen hoger percentage dan aanbevolen)
  • Veeg de behuizingsdeksels van de projectielens voorzichtig af. Zorg ervoor dat de hoeveelheid ethanol 70% op etiketten (risico op afbladderen) en op het metalen deel (risico op oxidatie bij vaak desinfecteren) wordt beperkt.
  • Breng een kleine hoeveelheid bij benadering absolute ethanol of watervrije ethanol (geen water) aan op een zachte doek. Of gebruik een lensreiniger met vergelijkbaar desinfectiemiddel.
  • Veeg voorzichtig de optische delen van de projectielens af.
  • Luchtblazer, aërosolsprays, spuitbussen met lucht zoals lensreiniger die brandbare gassen bevatten, zijn verboden in de aanbeveling van de gebruikershandleiding voor brandgevaar. De desinfectie mag niet bijdragen aan brandgevaar. Zorg ervoor dat het desinfectiegebied en de desinfectiedoek ver genoeg van de projector verwijderd zijn voordat u de projector inschakelt.

(*) 70% ethanol is anders dan 70% isopropylalcohol (aanbevolen voor desinfectie van printers)