Het oplossen van de TM-Receipt WebConfig “Privacy Error” in Windows

BETREFT:

Dit document weergeeft een simpele oplossing voor de “Privacy Error” problemen die u kunt tegenkomen wanneer u de WebConfig pagina's bereikt van de volgende producten/interfaces vanaf een Windows PC:

 • TM-T88VI-UiB, TM-T88VI-iHub.
 • TM-m30, TM-m10;
 • TM-P80, TM-P60II, TM-P20; *
 • UB-E04, UB-R04. *

*Deze producten ondersteunen momenteel alleen SHA-1. Sommige browsers kunnen errors weergeven bij cryptografische hashes onder SHA-256.

UITLEG:

Verbinden met “Webconfig” met behulp van een moderne browser kan een “privacy” of “security” error weergeven tenzij de juiste beveiligingsconfiguratie is toegepast.

Ondanks dat het mogelijk om hierdoorheen te navigeren, kan het niet fijn zijn om dit bericht te krijgen, omdat u iedere keer voorbij dit bericht moet komen om de WebConfig te bereiken.

Onderstaand zijn errors te zien die weergegeven kunnen worden tijdens het bereiken van de WebConfig.

Google Chrome Firefox Microsoft Edge

De laatste jaren hebben ontwikkelaars gewerkt om hun producten veiliger te maken.

Dit heeft impact op Epson TM-R printers, omdat de WebConfig pagina's nu met een certificaat moeten worden opgezet die al correct is geconfigureerd voor elke printer en geregistreerd is als 'veilig' in uw Windowsomgeving.

De onderstaande stappen zullen een oplossing voor het probleem van terugkomende waarschuwingen in uw Windowsomgeving bieden.

Dit voorbeeld gaat ervanuit dat een statisch IP adres al is gezet op de printer, en dat de PC de mogelijkheid heeft om de printer via zijn IP adres te bereiken. In dit voorbeeld gebruiken we het volgende IP adres:192.168.192.120.

OPLOSSING:

Google Chrome

 1. Open Google Chrome.
 2. Voeg het IP adres van de printer toe aan het URL zoekveld.
 3. Een waarschuwingsbericht zal naar voren komen.

 4. Druk op Geavanceerd.

 5. Zodra deze open is gemaakt zal er een link tevoorschijn komen.

 6. De browser zal waarschuwen dat het onveilig is. Druk op deze link om verder te gaan naar de WebConfig pagina's.
 7. Een dialoogvenster zal vragen voor een gebruikersnaam en wachtwoord voor WebConfig. Vul deze in. Het standaard gebruikersnaam is epson, het standaardwachtwoord is epson.

 8. Druk op SSL/TLS aan de linkerkant van WebConfig.

 9. Onder Self-signed Certificate drukt u op Create.

 10. Type het IP adres van de printer in het Common Name veld.

 11. Verander de Validiteitsperiode naar de gewenste periode.
 12. Druk op Create.
 13. Druk op Reset om het proces te voltooien. Dit zal de printer herstellen.

 14. In het URL-veld zal een waarschuwingsdriehoek met een uitroepteken tevoorschijnkomen met een streep door 'HTTPS'.
 15. Druk op de driehoek om het dialoogvenster te openen.

 16. Druk op Details om het Security Overzicht venster te openen.

 17. Druk op Bekijk certificaatom de certificaatgegevens te bekijken.

 18. Wees er zeker van dat het IP adres bij Gegeven Door hetzelfde is als het IP address van uw printer.

 19. Druk op het tabblad Details.
 20. Druk op Kopieren naar bestand.
 21. Volg de wizard op het certificaat te exporteren als een DER encoded binary X.509 (.CER).
 22. Open uw Configuratiescherm.
 23. Druk op Internet Opties

 24. Selecteer het tabblad Inhoud.
 25. Druk op Certificaten.

 26. Druk op het tabblad Vertrouwde Root Certificatie Authoriteiten
 27. Druk op Importeren.

 28. Volg de wizard om het gemaakte certificaat te importeren naar de Vertrouwde Root Certificatie Authoriteiten opslag.
 29. Herstart uw webbrowser.
 30. Voeg het IP adres van de printer toe aan het URL zoekveld.
 31. Het URL zoekveld zou nu een groen slotje moeten weergeven.

Firefox

 1. Open Firefox.
 2. Voeg het IP adres van de printer toe aan het URL zoekveld.
 3. A error waarschuwing zal worden weergegeven.
 4. Druk op Geavanceerd.

 5. Druk op Uitzondering toevoegen.

 6. Haal het vinkje weg bij Permanent opslaan van de uitzondering.

 7. Druk op Bevestig Beveiligingsuitzondering.

 8. Druk op het slotje in het URL zoekveld.

 9. Druk op >.

 10. Druk op Meer Informatie.

 11. In het venster dat opent drukt u op Bekijk Certificaat.

 12. In het venster dat opent drukt u op het tabblad Details.

 13. Druk op Exporteren.

 14. Sla het certificaatbestand op.

 15. Wees er zeker van dat het IP adres bij Gegeven Door hetzelfde is als het IP address van uw printer.

 16. Druk op het tabblad Details.
 17. Druk op Kopieren naar bestand.
 18. Volg de wizard op het certificaat te exporteren als een DER encoded binary X.509 (.CER).
 19. Open uw Configuratiescherm.
 20. Druk op Internet Opties

 21. Selecteer het tabblad Inhoud.
 22. Druk op Certificaten.

 23. Druk op het tabblad Vertrouwde Root Certificatie Authoriteiten.
 24. Druk op Importeren.

 25. Volg de wizard om het gemaakte certificaat te importeren naar de Vertrouwde Root Certificatie Authoriteiten opslag.
 26. Herstart uw webbrowser.
 27. Voeg het IP adres van de printer toe aan het URL zoekveld.
 28. Het URL zoekveld zou nu een groen slotje moeten weergeven.

Microsoft Edge

 1. Open Microsoft Edge.
 2. Type het IP adres van de printer in het URL zoekveld.
 3. Druk op Enter.
 4. Een waarschuwingvenster zal weergeven worden.

 5. Druk op doorgaan naar deze webpagina (niet aanbevolen).

 6. Druk op het … icoon.
 7. Druk op Open met Internet Explorer.
 8. Druk op de certificaatwaarschuwing.
 9. Druk op Bekijk Certificaten.
 10. Het certificatenvenster zal openen.

 11. Wees er zeker van dat het IP adres bij Gegeven Door hetzelfde is als het IP address van uw printer.

 12. Druk op het tabblad Details.
 13. Druk op Kopieren naar bestand.
 14. Volg de wizard op het certificaat te exporteren als een DER encoded binary X.509 (.CER).
 15. Open uw Configuratiescherm.
 16. Druk op Internet Opties.

 17. Selecteer het tabblad Inhoud.
 18. Druk op Certificaten.

 19. Druk op het tabblad Vertrouwde Root Certificatie Authoriteiten.
 20. Druk op Importeren.

 21. Volg de wizard om het gemaakte certificaat te importeren naar de Vertrouwde Root Certificatie Authoriteiten opslag.
 22. Herstart uw webbrowser.
 23. Voeg het IP adres van de printer toe aan het URL zoekveld.
 24. Het URL zoekveld zou nu een groen slotje moeten weergeven.