TM-C3500 Windows Driver Instellingen Migratie met gebruik van BSF

BETREFT:

  • Printer driver instellingen kunnen gexporteerd of impoteerd worden naar een backup instellingen bestand – BSF bestand.
  • Het BSF bestand slaat gebruikersgedefineerde Favoriete Instellingen en Driver Utiliteiten op, zoals paper layout, barcode en operatie instellingen.
  • Sommige instellingen worden opgeslagen in de printer en worden gecommuniceerd naar driver, maar worden niet opgeslagen in het BSF bestand, zoals Media Detectie.
  • BSF bestanden zijn niet compatibel tussen andere versies van de driver zoals bijvoorbeeld 102 en 103.

UITLEG:

Het BSF bestand kan handig zijn om driverinstellingen te importeren naar een nieuw systeem of non-volhoudende dunne client. Dit artikel zal wat condities en verdere details geven.

Om de gewijzigde instellingen op te slaan, kunt u navigeren naar tabblad Algemeen en tabblad Opties, maar zou u het eerst op moeten slaan als “Opslaan als favoriete instellingen” zoals in Figuur 1.

Figuur 1

Dit zal het Opslaan/Verwijderen van Favoriete Instellingen menu openen. Hier kunt u de Huidige Instellingen opslaan in een nieuw Favoriete Instellingen object met een nieuwe naam zoals laten zien in Figuur 2.

Figuur 2

In deze lijst worden Favoriete Instellingen “test1”, “test2” and “test3” allemaal opgeslagen in het BSF bestand. Wees er van bewust dat de Huidige Instellingen lokaal zijn voor de driver instantie en niet worden opgeslagen in het BSF bestand.

In het tabblad Algemeen, zie Figuur 3, is de enige uitzondering - Media Detectie en is direct toegankelijk vanaf een online printer waardoor deze niet wordt opgeslagen in het BSF bestand.. Let er alstublieft op dat u de printer moet configureren met behulp van deze functie in de driver of de Printer Instelling Utiliteit.

Figuur 3
Mediadetectie is rechtstreeks vanuit de printer toegankelijk en wordt niet opgeslagen in het BSF-bestand. Er treedt een fout op wanneer Mediadetectie is geselecteerd wanneer de printer offline is.

Het Driver Utiliteiten tabblad bevat instellingen die onafhankelijk zijn van de Favoriete Instellinge, maar worden ook opgeslagen in het BSF bestand. In dit tabblad kan het BSF bestand geimporteerd en exporteerd worden zoals weergegeven in Figuur 4.

Figuur 4 - Het BSF-bestand kan hier worden opgeslagen en hersteld.

Let op dat wanneer u een BSF bestand importeert in de ene driverinstantie, de veranderingen toegepast zullen wroden op alle driverinstanties.

Tabel 1 vat alle driverinstellingen samen, weergeeft alle standaardwaarden en of ze deel zijn van favoriete instellingen, en of ze opgeslagen zijn in een BSF bestand.

Item Default value/setting Favorite Settings BSF file
General tab      
Media Type Matte Label Available Available
Print Quality Speed Available Available
(Advanced Settings) Automatic Available Available
- Color Preset Color Controls Available Available
- Mode EPSON Preferred Color Available Available
- Gamma 2.2 Available Available
- Ink Profile and Brightness Adjustment OFF Available Available
- Ink Profile(BkCMY) 0 Available Available
- Ink Profile(Bk) 0 Available Available
- Brightness Median Available Available
- Bidirectional Printing ON Available Available
- Banding Reduction ON Available Available
Media Layout 108x174.8mm Die-cut Label Available Available
User Defined Media Layout N/A N/A Available
Media Detection N/A N/A N/A
Roll Paper Saving Eliminate Lower Margin Available Available
Settings For Paper Handling After Print Auto Cut - After Every Page Available Available
Notification None Available Available
Options tab      
Orientation Portrait Available Available
Rotate 180 OFF Available Available
Copies 1 Available Available
Collate OFF Available Available
Reverse Order OFF Available Available
Print Position Adjustment - Vertical 0 Available Available
Print Position Adjustment - Horizontal 0 Available Available
Driver Utilities tab      
Barcode and 2D Symbol Settings N/A N/A Available
Font Replacement N/A N/A Available
Driver Preferences   N/A Available
- High Speed Copies ON N/A Available
- Show Progress Meter Disable N/A Available
- Use EPSON Status Monitor 3 OFF N/A Available
- Show Mouse Over Help ON N/A Available
- Always spool RAW data type OFF N/A Available
- Print as Bitmap OFF N/A Available
- Skip Blank Page OFF N/A Available
- Join Adjacent Barcodes or 2D Symbol Fonts ON N/A Available
- Enable Platen Vacuum Manual Adjustment OFF N/A Available
- Units to use inch (in U.S.) N/A Available
- Folder Use the default folder N/A Available
EPSON Log File Settings   N/A Available
- Output Log ON N/A Available
- Output Print Settings ON N/A Available
- Maximum File Size 5120kB N/A Available
- Folder Use the default folder N/A Available
Notification Settings for Fatal Errors      
- Ambient Temperature Error ON N/A Available
- Service Required ON N/A Available
- Nozzle Clogged Warning ON N/A Available
Monitoring Preferences      
- Error ON N/A Available
- Communication Error OFF N/A Available
- Ink Low OFF N/A Available
- Service Required ON N/A Available
- Shortcut Icon OFF N/A Available
(- Icon image) Left icon N/A Available
Printer Utilities tab      
Manual Head Cleaning N/A N/A N/A
Nozzle Check N/A N/A N/A
Printer Setting Utilities N/A N/A N/A

LIMITATIE

BSF bestanden zijn binaire bestanden die gemaakt zijn op bepaalde driverversies en zijn niet compatibel met andere driververies. Bv. E.g. 102-generated-BSF bestanden die niet compatibel zijn met driverversie 103 en andersom. Dit kan een probleem zijn voor het migreren van driverinstelling gegevens naar nieuwe system met andere driverversies.