LabelWorks: USB vervang service

BETREFT:

 • LabelWorks USB producten:
  • LW-600P
  • LW-700P
  • LW-900P
  • LW-1000P
  • LW-Z900
  • Pro-100
 • Een LabelWorks printer verbinden middels USB in Windows zal een printerdriver instantie maken.

 • Als u de eerste printer loskoppelt en vervangt met een andere printer met ander serienummer dan maakt u een nieuwe driverinstantie genaamd Copy 1.

 • Dit artikel legt uit hoe een USB vervang service uw nieuwe printer driver instantie naar uw originele driver instance teruzet.

UITLEG:

LabelWorks printers kunnen gebruikt worden in een ketting van Retailomgevingen waar we alle printers op dezelfde manier willen laten gedragen. Als we een omgeving maken met een template system in een lab met gebruik van een bepaalde printer en dan doorsturen naar veel winkelomgevingen, dan zouden we alle zelfde omgevingen willen laten gedragen als de template die verbonden is met de originele printer. Normaal gesproken, wanneer u de printer verbindt via USB, zal het systeem elke printer anders behandelen en een kopie maken van een nieuwe driver instantie met andere instellingen.

De USB vervang service zorgt ervoor dat elke printer dezelfde naam en driver instellingen krijgt als de originele. Wanneer een nieuwe printer wordt toegevoegd wordt er tijdelijk een kloon van de printer driver instantie gemaakt, bijvoorbeeld “(Copy 1)”, maar de service identificeert het en sturt het naar de originele driver met de originele instellingen. De kloon wordt daarna verwijdert.

Limitatie:

Systemen met oudere specificaties zouden kunnen falen of langzaam de installatie voltooien.

U kunt het voor de 32 en 64 bit Windows Architectuur installen met behulp van een simpele installatiewizard.

Zodra de installatie klaar is kan de service bekeken, aangezet en uitgezet worden in Windows services:

De LabelWorks USB vervang service is niet beschikbaar op onze website, maar kan verkregen worden van uw lokale Epson Sales Onderneming indien nodig.