TM-R: DHCP gebruiken in een POS omgeving

BETREFT:

 • Printers die DHCP gebruiken (Dynamic Host Configuration Protocol) in plaats van statische addressen.
 • DHCP opties in de router wijzigen om het IP addres in een networkomgeving te houden.
 • Configureren van het Hosts bestand in een POS PC om een hostnaam zoals bijvoorbeeld “kitchen_printer” aan het IP adres te geven.
 • Betreft TM-R apparaten met Ethernet/ wireless LAN en printers die UIB interfaces gebruiken.

PRODUCTS:

 • TM-T88VI, TM-T88VI-iHub
 • TM-T88V-i, TM-T70-i
 • TM-T88V-DT, TM-T70II-DT
 • TM-m30
 • TM-J7200, TM-J7700
 • TM-T20II (Ethernet Model)
 • TM-P20, TM-P60II, TM-P80
 • UB-E03, UB-E04, UB-R04

UITLEG:

We kunnen de IP adresopties aanpassen in WebConfig of TM-Utility. Onze keuzes zijn DHCP of handmatig/statisch.

 • DHCP betekent dat de printer het wordt toegestaan om automatisch een IP adres toe te wijzen. Dit is voor de meeste printers de standaardinstelling.
 • Handmatig/Statisch betekent dat we zelf het IP adres moeten invoeren. De printer vertelt het netwerk wat zijn IP is. Natuurlijk moet het IP adres de subnet van het netwerk bevatten (XXX.XXX.XXX.XXX) en het bereik (XXX.XXX.XXX.XXX) moet uniek zijn in het netwerk – als het subnet mask als volgt is 255.255.255.0.

In veel gevallen moet men DHCP gebruiken om de printer voor de eerste keer makkelijk te vinden. Er zijn praktische redenen om een statisch IP te gebruiken, maar daar gaan wij niet op in in dit artikel.

Maar voor dit artikel, moet u weten dat we misschien niet een statisch IP adres voor elke printer willen configureren, maar om alle veranderen vanaf het centrale netwerk willen uitvoeren. Dit geeft de IT afdeling meer centrale controle over de IP adressen. In dit geval behouden we de standaard DHCP instelling op de printer.

DHCP reservering utiliteit van Moderne Routers

De meeste moderne routers hebben een DHCP IP address reservation utiliteit die ons toestaat om IP adressen toe te kennen en te reserveren voor elke printer in het netwerk. Dit zal de configuratie van het IP adres centraal toekennen.

Printernaam

De printer geeft het netwerk wat basisinformatie zoals MAC adres, IP adres (indien statisch) en zelfs het besturingsysteem van de printer. Epson TM printer/UIB namen zijn niet te configureren en zijn vaak gebasseerd op de laatste zes cijfers van het MAC adres. Deze informatie staat op de apparaatlijst van de router.

Voorbeeldenvan een printernaam op een Linksys router:

UIB/ Printer Name Example
UB-E04 Printer-xxxxxx Printer-B2ACF0
UB-R03 {MAC_ADDRESS} -
UB-R04 {MAC_ADDRESS} -
TM-M30 TM-m30-xxxxxx TM-m30-FED95E
TM-T88VI TM-T88VI-xxxxxx TM-T88VI-C3FE21
TM-T88V-DT (Windows) EPSON-{WINDOWS_NAME} EPSON-DPPHABRMK
TM-T88V-iHUB printer-xxxxxx printer-17090B
TM-T70II-DT (Linux) TM-DT-{XXXXXX} TM-DT-5C8174
TM-T20II (007) {MAC_ADDRESS} -
TM-P20 {MAC_ADDRESS} -
TM-P60II Printer-xxxxxx Printer-DAE82F
TM-P80 Printer-xxxxxx Printer-EF5F8A

 

In sommige gevallen zijn voor UIB: R03, R04 en printers TM-T20II en TM-P20 bijvoorbeeld worden de namen niet gegeven en kunnen wij ze alleen herkennen door middel van het MAC adres.

 

MAC adres vinden

Het MAC address van de printer of de printer z'n UIB board kan makkelijk gevonden worden door een netwerkstatusvel af te drukken (Hou de feedknop en powerlamp ingedrukt).

Hostnaam aan IP adres toewijzen

Vaak willen we refereren naar een printer met een domeinnaam in het POS programma, in plaats van het IP adres. Om dit te bereiken moeten we het IP adres toewijzen aan een hostnaam. We kunnen het Hostsbestand gebruiken, die op de volgende locaties staan:

Windows:

C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.etc

Linux:

/etc/hosts

File contents:

{ip address}{host-name}

Voorbeeld van gebruik:

Als we een keukenprinter met een nieuwe printer willen verwisselen hebben we twee opties:

 1. (1) Nieuw IP adres of DHCP reservering toevoegen en vervangen van het IP adres van de KitchenPrinter in het hostbestand (Figuur 1).
 2. (2) De tweede optie is om de DHCP reservering te verwisselen en de hostnaam te repareren (Figuur 2).

Van deze twee opties, is 2 het fijnst omdat het een limiet zet op de configuratie naar de netwerkrouter en laat het het POS systeem onaangeraakt

Figuur 1: Van printer veranderen: vervang hostnaam en voeg DHCP reservering toe

Figuur 2: Van printer veranderen: vervang DHCP reservering