Een schoner ziekenhuis, een schonere printer en een schoner milieu

RIPS printers als milieuvriendelijk alternatief voor laser

Een schoner ziekenhuis, een schonere printer en een schoner milieu

Een schoner ziekenhuis, een schoner milieu, luidt het motto van Pharmafilter, een bedrijf dat ziekenhuizen adviseert over afvalverwerking en installaties levert die afval en rioolwater op het ziekenhuisterrein zuiveren.

Bijdragen aan een beter milieu staat hoog op de agenda bij Pharmafilter en daarom adviseert het bedrijf ziekenhuizen onder meer om de oude, milieuvervuilende laserprinters te vervangen door de Epson WorkForce Pro RIPS printers.

Pharmafilter: het concept

Het idee voor Pharmafilter ontstond in 2008. De beweging van mensen en goederen tussen afdelingen creëert lange wachttijden bij de liften in de Nederlandse ziekenhuizen. Het elimineren van een belangrijke logistieke stroom, die van de afvalcontainers, zou deze opstoppingen voor een groot deel kunnen elimineren en dat riep de vraag op: kunnen we het afval niet door het toilet spoelen? Eduardo van den Berg, tegenwoordig de directeur van Pharmafilter B.V., onderzocht het idee. De oplossing, het verwerken van afval en vuil water in één systeem, betekende de geboorte van Pharmafilter. Een systeem dat inmiddels gecontracteerd is door onder meer het Reinier de Graaf Gasthuis, het Sint Franciscus Gasthuis, ziekenhuis Zorgsaam en het Erasmus ziekenhuis.

Hoe werkt Pharmafilter?

Al het afval van de verschillende ziekenhuisafdelingen belandt in een speciale vermaler van Pharmafilter. Via het bestaande rioleringssysteem arriveren de materialen samen met afvalwater, onder meer afkomstig uit toiletten van de verpleegafdelingen, in het Pharmafilter. De vloeibare en vaste stoffen worden gescheiden. Een bioreactor verwijdert actief slib, zware metalen, nitrogenen en fosfaten uit de vloeibare substantie. Vervolgens neemt een membraan bacteriën en virussen voor zijn rekening. Hierna worden de opgeloste verontreinigingen door meervoudige oxidatie verbrand. Als laatste filtert actief kool de laatste sporen weg van medicijnen, röntgencontrastmiddel en hormoonverstorende stoffen. De vaste stoffen worden vergist. Wat overblijft, is schoon water en biogas, dat warmte en energie oplevert. Het project is onderscheiden met verschillende milieu– en innovatieprijzen, omdat het de natuur beschermt, het water zuivert en zorg draagt voor een evenwichtige omgeving.

Meedenken over een milieuvriendelijker ziekenhuis

De service van Pharmafilter stopt echter niet bij de levering van afvalverwerkingsinstallaties van ziekenhuizen. Het bedrijf denkt ook actief mee over een effectievere en milieuvriendelijkere manier van werken, nog vóór producten afval worden. Zo werd er een nieuw soort bedpan van biologisch afbreekbaar plastic ontwikkeld, voor eenmalig gebruik, om de milieuonvriendelijke bedpanspoelers op de ziekenhuisafdelingen overbodig te maken. Ook zocht men naar een oplossing voor het afval dat van laserprinters afkomstig was, zoals tonercartridges, conductor units en drums. “Deze materialen kunnen niet worden verwerkt door Pharmafilter, omdat het als chemisch afval wordt aangemerkt,” vertelt Jochem de Louw, adviseur bij Pharmafilter. “Idealiter loopt de gehele afvalstroom in een ziekenhuis via het Pharmafilter systeem, dus we zijn gaan kijken of we een milieuvriendelijk alternatief voor de veelgebruikte laserprinters konden vinden. Dat alternatief vonden we in de Epson RIPS-technologie.”

Epson en Pharmafilter

Toners van laserprinters moeten worden behandeld als chemisch afval en kunnen niet door de Pharmafilter-installatie worden verwerkt. Pharmafilter raadt ziekenhuizen daarom aan om hun oude laserprinters te vervangen door inkjetprinters met RIPS (Replaceable Ink Pack System). De geavanceerde RIPS-technologie maakt gebruik van inktpatronen met een zeer hoog rendement, waarmee tot 75.000 pagina’s kunnen worden afgedrukt voordat vervanging nodig is. Dit zorgt voor een drastische vermindering van de fysieke afvalstoffen vergeleken met kleurenlaserprinters, iets wat natuurlijk perfect binnen de groene visie van Pharmafilter past. “We hebben bewust voor de Epson WorkForce Pro printers met RIPS gekozen vanwege deze reductie van afvalstoffen en het groene karakter,” zegt De Louw. “Met deze printers kunnen we een minimale levering van supplies garanderen, wat zorgt voor een lagere CO2-uitstoot en het zorgt voor veel minder afval. Het afval dat er nog wel is, zoals de lege inktzakken, kan bovendien gewoon in onze Tonto-vermaler. Daar komt nog bij dat de deze printers veel minder energie verbruiken dan vergelijkbare kleurenlaserprinters. Tot wel 80%!”

Practice what you preach

Pharmafilter adviseert niet alleen RIPS-printers van Epson, maar gebruikt ze ook zelf op kantoor. “We willen natuurlijk wel weten wat we adviseren,” stelt De Louw. “Een printer kan nog zo groen zijn, als hij niet prettig en goed werkt in de praktijk, heb je er niets aan. De goede compatibiliteit met onze Apple-infrastructuur, zorgt ervoor dat het gebruik bijzonder eenvoudig en probleemloos is en de afdrukkwaliteit is hoog. Ook de milieuvriendelijkheid moesten we natuurlijk in de praktijk ondervinden en daar bestaat geen twijfel meer over. Vier grote inktzakken, of een berg met tonercartridges, foto conductor units, drums en verpakkingsmateriaal? Dat is voor ons een simpele keuze.”

Vol vertrouwen

Op basis van de eigen positieve bevindingen, beveelt Pharmafilter de Epson Workforce Pro RIPS-printers met een gerust hart aan bij ziekenhuizen. De Louw: “Milieudoelstellingen gaan een steeds grotere rol spelen bij ziekenhuizen en daarnaast streven ze doorgaans naar een zo groot mogelijke beperking van de operationele kosten. Hoe omvattender de oplossing die wij ze kunnen aanbieden, hoe beter. Het gebruik van RIPS-printers past bijzonder goed bij zo'n groene strategie en zal ook zeker bijdragen aan een reductie van de kosten. Daarom kan ik deze technologie vol vertrouwen aanbevelen bij onze klanten.”

Over Pharmafilter

Pharmafilter is een integraal concept voor de verzorging, afvalverwerking en waterzuivering voor ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen. Pharmafilter heeft belangrijke voordelen voor de patiënt en het verplegend personeel. Het verbetert de hygiëne en efficiency binnen het ziekenhuis door het bestek, de borden, bedpannen en urinalen te vervangen door eenmalig te gebruiken producten. Deze producten, gemaakt van biologisch afbreekbare plastics, zijn gemakkelijk in gebruik en reduceren het aantal contacten met besmet afval. Deze producten worden samen met het afval afkomstig uit de dagelijkse zorg, waaronder voedselresten, fecaliën, gaasjes, naalden en infuuszakken in de vermaler Tonto® gedeponeerd. Deze staat op de plek van de conventionele bedpanspoeler. De Tonto® is aangesloten op het riool en samen met het afvalwater van toiletten, douches, wastafels en andere bronnen wordt het vermalen afval via de bestaande interne riolering afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie op het terrein van het ziekenhuis. In deze zuiveringsinstallatie wordt het vaste en vloeibare afval gescheiden, het water gezuiverd en ontdaan van alle schadelijke stoffen voor mens, dier en milieu. De zuiveringsinstallatie verwerkt naast de biologisch afbreekbare producten van Pharmafilter, zoals de bedpan Olla®, ook conventionele plastics.