Wat een kleiner, meer tech-gericht personeelsbestand zal betekenen voor ondernemingen in de toekomst

Bedrijven en werknemers in heel Europa moeten zich aanpassen om de vacatures van de toekomst te vullen

Wat een kleiner, meer tech-gericht personeelsbestand zal betekenen voor ondernemingen in de toekomst

De technologie kan alleen een revolutie teweegbrengen in de industrie, als deze wordt aangedreven door de Europese werknemers. Zij zullen deze ontwikkeling zowel stimuleren als implementeren, en in dit proces bepalend zijn voor het uiteindelijke succes.

De Europese Commissie heeft zich ten doel gesteld om 750.000 ICT-banen te realiseren in 2020. Deze IT-gerichte beroepsbevolking krijgt ondersteuning bij het leren benutten van vaardigheden die eerder alleen bestemd waren voor de technisch onderlegde elite. Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt, raakt deze steeds dieper verweven in ons dagelijkse leven. Welke gevolgen zal dit hebben voor de Europese industrie?

Voordelen voor de industrie

Epson heeft interviews gevoerd met 17 industriële experts en meer dan 7000 Europese werknemers ondervraagd, om te bekijken hoe technologie het Europese arbeidslandschap verandert. We hebben een visie van de toekomst ontdekt waarin de technologie naar verwachting enorme voordelen gaat opleveren voor de industrie, bedrijven en onze eigen functies. Naarmate deze technologische transformatie voortschrijdt, zullen organisaties een groeiende behoefte hebben aan werknemers met de juiste vaardigheden om de technologie te benutten en gegevens te analyseren.

De algemene perceptie van deze revolutie is overwegend positief. Een derde van de respondenten is van mening dat hun functie efficiënter wordt dankzij de voordelen die de technologie te bieden heeft, waardoor ze productiever, nauwkeuriger en analytischer kunnen werken.

 

Het belang van creativiteit wordt ook onderkend, aangezien ongeveer een vijfde van de respondenten van mening is dat hun rol creatiever zal worden. Zoals te verwachten, verschillen de reacties per bedrijfstak, waarbij de productie- en retailsectoren ervan uit gaan dat een verbeterde efficiëntie het grootste voordeel zou opleveren.

Een tijdperk van samenwerking

De technologie zal volgens de respondenten een nieuw tijdperk inluiden van zakelijke samenwerking, en veel respondenten zijn van mening dat de nieuwe technologie een nog grotere samenwerking tussen lokale en internationale werknemers zal ondersteunen. Volgens 71 procent van de Europese werknemers zullen toekomstige vergaderruimten volledig virtueel zijn, waarbij werknemers vanuit werkplekken over de hele wereld met behulp van technologieën zoals AR en holografische projectoren deelnemen aan real-time werkgroepen.

Het is belangrijk om erop te wijzen dat, hoewel de selectie van de juiste technologie cruciaal is voor virtuele samenwerking, het net zo belangrijk is om training en ondersteuning te bieden aan de werknemers die de technologie moeten implementeren en gebruiken. Dit kan een aanzienlijke invloed hebben op de betrokkenheid van de werknemer, vooral omdat 68 procent van de respondenten van mening is dat medewerkers zich minder betrokken voelen bij hun bedrijf naarmate de werkplek op een grotere afstand ligt, en deze minder team-gericht en meer onpersoonlijk wordt.

Evolutie die u zelf in handen hebt

Wat betreft de ontwikkeling van toekomstige functies, is 65 procent van de respondenten van mening dat hun organisatie goed of uitstekend is in het trainen van werknemers voor het gebruik van technologie. Maar bij verder doorvragen blijkt dat slechts 47 procent van mening is dat hun bedrijf goed presteert op het gebied van herscholing voor mogelijk overbodige werknemers, terwijl 60 procent aangeeft dat hun bedrijf goed of uitstekend presteert bij de werving van nieuwe werknemers.

Vanwege de groeiende aandacht voor ICT-vaardigheden moeten bedrijven zich aanpassen om de juiste balans te vinden tussen het aannemen van nieuw talent en het ontwikkelen van talent binnen het bestaande personeelsbestand. Evolutie voltrekt zich uiteindelijk in een proces van incrementele veranderingen en zal, afhankelijk van de organisatie, verschillende trajecten volgen. Een blijvende constante is echter de verplichting die rust bij de onderneming om de evolutie te managen en te zorgen dat deze een positief resultaat oplevert.

Wilt u meer weten?

Het volledige rapport bevat alle inzichten en kunt u hier downloaden