Volgens nieuwe gegevens zouden inkjetprinters van Epson in 2020 tot € 176 miljoen kunnen besparen en de CO2-emissies met 333.000 ton kunnen beperken in Europa

Het eerste Europese duurzaamheidsrapport van Epson wijst op aanzienlijke milieu- en kostenbesparingen door het gebruik van innovatieve technologieën

Volgens nieuwe gegevens zouden inkjetprinters van Epson in 2020 tot € 176 miljoen kunnen besparen en de CO2-emissies met 333.000 ton kunnen beperken in Europa

Bedrijven in Europa zouden tot € 176 miljoen kunnen besparen op hun energiekosten en hun CO2-uitstoot met 333.041 ton beperken 2wanneer zij kiezen voor de inkjetafdruktechnologie van Epson in plaats van laserprinters. De informatie wordt gepresenteerd in het eerste Europese duurzaamheidsrapport van Epson, The Green Choice, dat het MVO-streven van Epson benadrukt en de geleverde prestaties beschrijft met de focus op mensen, planeet en proces.

De voordelen voor milieu en financiën, die onafhankelijk werden geverifieerd door TÜV Rheinland, zijn afgeleid van het totale aantal verkochte zakelijke inkjetprinters in zowel 2016 als 2017 en de verwachte besparingen van de printers tijdens hun levensduur van gemiddeld vier jaar. De totale besparingen komen overeen met het van de weg halen van 71.315 auto's 1, en ondersteunen het streven van de EU om de hoeveelheid broeikasgassen met 20 procent te verminderen 2 en de doelstelling van Epson om uiterlijk in 2050 2de CO2-uitstoot met 90 procent te verminderen voor alle producten en services.

Deze winsten zijn mogelijk vanwege de ontwikkelingen in de inkjettechnologie. Deze technologie verbruikt tot 96% minder energie, produceert tot 92% minder CO2 2en levert tot 99% minder afval op in vergelijking tot lasertechnologie 3.

 

Wij streven ernaar bedrijven in heel Europa een duidelijke 'groene keuze' te bieden wat betreft de producten die zij gebruiken', aldus Mr. Yamamoto, president van Epson Europe. 'Ik hoor klanten elke dag praten over hun behoefte aan technologie die beter voor het milieu, betaalbaar en efficiënt is. Dit is wat Epson heeft geleverd, en deze prestatie, samen met de cumulatieve winsten, komt ten goede aan onze zakelijke klanten die de keuze hebben gemaakt om de overstap te maken van laserprinters naar inktjettechnologie.'

Epson's Europese duurzaamheidsrapport getiteld, The Green Choice, geeft het streven van het bedrijf naar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) aan in alle aspecten van de bedrijfsactiviteiten in Europa. Er wordt beschreven welke vorderingen zijn gemaakt met energie-, water- en CO2- 2besparingen in de Europese organisatie van Epson, het streven van het bedrijf door het hele toeleverings- en productieproces heen en het streven om milieubewuste producten te vervaardigen waarmee bedrijven hun milieu-impact kunnen verminderen.

'Ik kondig vol trots het rapport The Green Choiceaan, dat het bewijs bevat van Epson's streven naar duurzaamheid bij alles wat wij doen', aldus Henning Ohlsson, MVO-directeur van Epson Europe. 'Er ligt nog heel veel werk, maar het besef van de resultaten die tot nu toe zijn geboekt, zal ons, naar ik hoop, motiveren om meer stil te staan bij de bijdrage die wij leveren en bij het feit dat zelfs kleine wijzigingen tot een betere toekomst kunnen leiden.'

Het rapport The Green Choicewordt jaarlijks uitgegeven om de lopende prestaties en geboekte vorderingen te vermelden.

'We zijn ons heel bewust van onze rol als toonaangevende aanbieder van technologie in de toekomst. Door onze doelen af te stemmen op bredere doelstellingen die zijn vastgesteld, zoals de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, kunnen wij naar onze mening een onmisbaar bedrijf voor de maatschappij blijven', aldus Dhr. Ohlsson. 

1) Deze waarde is berekend met behulp met de calculator voor broeikasgasequivalenten van het Amerikaanse Environmental Protection Agency: https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator
2) https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_nl
3) Ga voor meer informatie naar: www.epson.nl/make-the-switch