Ethiek, aansprakelijkheid en gegevensprivacy: hoe de regelgeving zal veranderen om te voldoen aan de groeiende mogelijkheden in de gezondheidszorg

Zijn wij er maatschappelijk gezien klaar voor om een nieuwe invulling van technologische functies in de gezondheidszorg te accepteren?

Ethiek, aansprakelijkheid en gegevensprivacy: hoe de regelgeving zal veranderen om te voldoen aan de groeiende mogelijkheden in de gezondheidszorg

Technologie kan enorme voordelen opleveren voor de gezondheidszorg. Toch heeft de Europese zorgsector sterk gemengde gevoelens als het aankomt op technologische adoptie. Dit zijn enkele belangrijke bevindingen uit recent onderzoek van Epson, waarin verkend wordt welke impact de technologie op de bedrijfstak zal hebben in de toekomst.

Primair punt van aandacht in de zorgsector is de kwestie van de gegevensbeveiliging. Opzienbarende netwerkinbreuken zijn de afgelopen jaren aan de orde van de dag in de media. Als we leven in een wereld waarin we bang zijn voor de onbevoegde toegang tot eenvoudige gegevens als onze naam en adres, hoe moeten we dan omgaan met de bezwaren rond de beveiliging van uiterst vertrouwelijke medische gegevens?

Voordelen genereren door angst weg te nemen

Op het eerste gezicht lijkt technologische innovatie in de gezondheidszorg een droom die werkelijkheid wordt. De verwachte voordelen ervan zijn betere patiëntenzorg, betere bewaking van de patiënt en meer positieve resultaten van chirurgische ingrepen. Maar in een toekomst van technologische innovatie, blijven er nog veel onbeantwoorde vragen, bijvoorbeeld over waar de verantwoordelijkheid ligt voor de zorg. Wie is de eigenaar van onze gegevens en wie is nu werkelijk verantwoordelijk voor onze patiëntenzorg? En wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor dat de zorgsector, die al onder enorme tijdsdruk staat, de vaardigheden ontwikkelt die nodig zijn om te profiteren van nieuwe technologieën?

Ondanks alle uitdagingen, blijven velen overtuigd van de voordelen van technologie. 47 procent van de ondervraagden in de gezondheidszorg is van mening dat een verlies van gegevensprivacy een aanvaardbaar nadeel is voor patiënten als in ruil daarvoor een betere diagnose en behandeling wordt geboden. 67 procent van de respondenten is echter ook van mening dat gegevensprivacy de implementatie van technologie kan vertragen.

Er moet echter niet alleen steun zijn vanuit de bedrijfssector, maar de patiënt moet ook overtuigd zijn van de voordelen. 66 procent van de respondenten is bijvoorbeeld van mening dat patiënten bedenkingen zullen hebben als ze op afstand bewaakt worden. En 67 procent denkt dat patiënten terughoudend zullen reageren op het gebruik van nieuwe technologie.

Het accepteren van verandering als uitdaging

De echte uitdaging in deze transformatie is maatschappelijke acceptatie, volgens Dr. Bertalan Mesko, medisch futurist. "Hoe we een maatschappij creëren waarin de potentiële ethische uitdagingen en toekomstige scenario's, inclusief disruptieve technologieën, serieus ter discussie worden gesteld, is veel grotere uitdaging dan welk IT-probleem dan ook."

Het is duidelijk dat het bewust maken van de voordelen die het compromis kan brengen essentieel is om vooruitgang te kunnen boeken. Daarnaast zijn nieuwe richtlijnen en wetgeving nodig om te zorgen dat de overgang soepel verloopt. Een krachtige regelgeving zal mogelijk een veel groter gevoel van zekerheid geven in deze opkomende technologische revolutie.

Het nemen van de verantwoordelijkheid als uitdaging

Gegevensprivacy biedt wellicht de grootste uitdaging, maar de bredere zorgen met betrekking tot de aansprakelijkheid en ethiek in de context van technologische transformatie zijn ook niet weg te cijferen. 68 procent van de respondenten is van mening dat ethische kwesties de implementatie van technologie kunnen vertragen.

Het probleem van de verantwoordelijkheid lijkt wederom een obstakel op te werpen dat we moeten overwinnen. 70 procent van de respondenten zegt dat problemen rond aansprakelijkheid mogelijk een grote uitdaging zijn voor de implementatie van nieuwe technologie. En dit is in de kern misschien de reden waarom 58 procent van de respondenten zegt dat artsen terughoudend zullen reageren op het gebruik van nieuwe technologie.

Als we de technologische transformatie in de gezondheidszorg willen faciliteren, gaat het niet alleen om de logistieke uitdagingen die we moeten overwinnen, maar om de fundamentele ethische principes van de verantwoordelijkheid in een gevoelige bedrijfssector.

Wilt u meer weten?

Het volledige rapport bevat alle inzichten en kunt u hier downloaden: